703/2014

Annettu Helsingissä 28 päivänä elokuuta 2014

Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

lisätään rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annettuun valtioneuvoston asetukseen (372/2011) uusi 12 a § seuraavasti:

12 a §
Tyypinmukaisuusvakuutus ja sen laatiminen

Tyypinmukaisuusvakuutuksen tulee olla hyväksyttyyn raideliikenteen kalustoyksikön tyyppiin viittaavan tyypinmukaisuusvakuutuksen mallista annetun komission asetuksen (EU) N:o 201/2011mukainen.

Tyypinmukaisuusvakuutuksen laadinnassa on noudatettava:

1) yhteentoimivuuden teknisten eritelmien mukaisten kalustoyksiköiden osalta asianmukaisissa yhteentoimivuuden teknisissä eritelmissä määriteltyjä tarkastusmenettelyjä, ja

2) muiden kuin yhteentoimivuuden teknisten eritelmien mukaisten kalustoyksiköiden osalta tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvistä yhteisistä puitteista ja päätöksen 93/465/ETY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 768/2008/EY moduuleissa D ja E määriteltyjä tarkastusmenettelyjä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2014.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/57/EY(32008L0057); EUVL 191, 18.7.2008, s. 1

Helsingissä 28 päivänä elokuuta 2014.

Liikenne- ja kuntaministeri
Paula Risikko

Hallitusneuvos
Hannu Pennanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.