701/2014

Annettu Helsingissä 28 päivänä elokuuta 2014

Valtioneuvoston asetus Eurooppalaisen luonnontieteiden tutkimusinfrastruktuurin biologiselle tiedolle (ELIXIR) perustavan konsortiosopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Eurooppalaisen luonnontieteiden tutkimusinfrastruktuurin biologiselle tiedolle (ELIXIR) perustavan konsortiosopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain (409/2014) 2 §:n nojalla:

1 §

Kööpenhaminassa 23 päivänä huhtikuuta 2013 tehty konsortiosopimus, jolla perustetaan Eurooppalainen luonnontieteiden tutkimusinfrastruktuuri biologiselle tiedolle (ELIXIR), tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2014 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt sopimuksen 13 päivänä toukokuuta 2014 ja tasavallan presidentti 6 päivänä kesäkuuta 2014.

2 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Eurooppalaisen luonnontieteiden tutkimusinfrastruktuurin biologiselle tiedolle (ELIXIR) perustavan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (409/2014) tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2014.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2014.

Helsingissä 28 päivänä elokuuta 2014

Opetus- ja viestintäministeri
Krista Kiuru

Opetusneuvos
Marja-Liisa Niemi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.