601/2014

Annettu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2014

Maa- ja metsätalousministeriön asetus pyyntiluvalla ja poikkeusluvalla sallittavasta itämeren norpan metsästyksestä metsästysvuonna 2014–2015

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään metsästyslain (615/1993) 10 §:n 2 momentin ja 41 §:n 5 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat, 10 §:n 2 momentti laissa 159/2011 ja 41 §:n 5 momentti laissa 206/2013:

1 §
Suurin sallittu saalismäärä pyyntiluvissa

Itämeren norpan metsästykseen ei voida myöntää metsästyslain (615/1993) 10 §:ssä tarkoitettua pyyntilupaa.

2 §
Suurin sallittu saalismäärä poikkeusluvissa

Metsästyslain 41 §:ssä tarkoitettujen poikkeuslupien perusteella saaliiksi saatujen itämeren norppien määrä saa olla enintään 30 yksilöä.

3 §
Alueelliset rajoitukset

Edellä 2 §:ssä mainitusta suurimmasta sallitusta saalismäärästä metsästettäviksi sallittavien itämeren norppien määrä saa olla alueellisesti seuraava: Lapin, Pohjois-Pohjan-maan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa (Perämeren–Merenkurkun kannanhoitoalue) yhteensä enintään 30 yksilöä.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä elokuuta 2014 ja on voimassa 31 päivään heinäkuuta 2015.

Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2014

Maa- ja metsätalousministeri
Petteri Orpo

Ylitarkastaja
Janne Pitkänen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.