593/2014

Annettu Helsingissä 17 päivänä heinäkuuta 2014

Valtioneuvoston asetus maatalouden investointituesta ja nuoren viljelijän aloitustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan maatalouden investointituesta ja nuoren viljelijän aloitustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (299/2008) 40 §:n 1 momentti ja liite, sellaisena kuin niistä on liite asetuksessa 184/2011, seuraavasti:

40 §
Hakuaika

Nuoren viljelijän aloitustukea on haettava viimeistään kymmenen kuukauden kuluessa tilanpidon aloittamisesta. Aloitustukea saa hakea jatkuvasti, vuonna 2014 kuitenkin viimeistään 31 päivänä lokakuuta 2014.Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä heinäkuuta 2014.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa vireille tulleeseen hakemukseen sovelletaan tämän asetuksen voimaantullessa voimassa olleita säännöksiä.

  Helsingissä 17 päivänä heinäkuuta 2014

Liikenne- ja kuntaministeri
Paula Risikko

Vanhempi hallitussihteeri
Mika Saari

Liite

ASETUKSEN 21 c §:ssä TARKOITETUT YKSIKKÖKOOT

Tuotannonalat tuotannonalaryhmittäin Yksikkökokokerroin, jonka avulla samaan tuotannonalaryhmään kuuluvat eläimet voidaan ottaa huomioon yksikkökoon täyttymistä laskettaessa Eläinpaikkojen vähimmäismäärä
Lypsykarjatalous
Lypsylehmä 30
Nautakarjatalous
Emolehmä 1 60
Nautaeläin, alle 12 kk 0,375 160
Nautaeläin, yli 12 kk 0,5 120
Sikatalous
Emakko ja karju 1 160
Lihasika 0,178 900
Kanatalous
Muniva kana 12 000
Siipikarjatalous
Broileri 45 000
Kalkkuna 11 000
Luonnonmukainen kananpoikien tuotanto 8 000
Tuotannonala Kasvihuonealan vähimmäiskoko neliömetreinä
Kasvihuonetuotanto
Kasvihuone 2 500

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.