525/2014

Annettu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014

Valtioneuvoston asetus yliopistoista annetun valtioneuvoston asetuksen 6 ja 7 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan yliopistoista annetun valtioneuvoston asetuksen (770/2009) 6 ja 7 §, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 181/2012, seuraavasti:

6 §
Koulutuksen ja tutkimuksen rahoitusosuudet

Koulutuksen perusteella määräytyvä rahoitusosuus perustuu suoritettuihin tutkintoihin ja opintopisteisiin, kansainväliseen opiskelijaliikkuvuuteen, yliopistosta valmistuneiden työllisten määrään ja opiskelijapalautteeseen.

Tutkimuksen perusteella määräytyvä rahoitusosuus perustuu julkaisuihin, suoritettuihin tohtorintutkintoihin, kilpailtuun tutkimusrahoitukseen ja tiedeyhteisön kansainvälistymiseen.

Rahoitusosuuksien laskentakriteereistä säädetään erikseen.

7 §
Muihin koulutuksen ja tiedepolitiikan tavoitteisiin pohjautuvat rahoitusosuudet

Strategiaperusteinen rahoitusosuus perustuu yliopistojen strategiatyöhön ja sen keskeisiin painopisteisiin sekä yliopistojen profiloitumiseen. Strategiaperusteisesta rahoitusosuudesta sovitaan opetus- ja kulttuuriministeriön ja yliopistojen välillä.

Alakohtainen rahoitusosuus perustuu seuraavien alojen erityistarpeisiin:

1) taiteiden koulutusala;

2) luonnontieteellinen koulutusala;

3) tekniikan koulutusala;

4) lääketieteelliset koulutusalat:

a) lääketieteellinen ala;

b) hammaslääketieteen ala;

c) eläinlääketieteen ala.

Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää sopimuskauden alussa yliopistoja kuultuaan valtakunnallisten tehtävien perusteella määräytyvästä rahoitusosuudesta. Tähän rahoitusosuuteen kuuluvat toiminnot tai infrastruktuurit, joilla on erityistä valtakunnallista koulutus-, tutkimus- tai sivistyspoliittista merkitystä, Kansalliskirjaston ja harjoittelukoulujen rahoitus sekä yliopistokeskusten koordinoinnin rahoitus.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

  Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014

Opetus- ja viestintäministeri
Krista Kiuru

Opetusneuvos
Jorma Karhu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.