478/2014

Annettu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2014

Valtioneuvoston asetus sosiaaliturvasta Intian kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään sosiaaliturvasta Intian kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta annetun lain 2 §:n nojalla:

1 §

Sosiaaliturvasta Suomen tasavallan ja Intian tasavallan välillä New Delhissä 12 päivänä kesäkuuta 2012 tehty sopimus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2014 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt sopimuksen 1 päivänä lokakuuta 2013 ja tasavallan presidentti 25 päivänä lokakuuta 2013. Hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 7 päivänä toukokuuta 2014.

2 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Sosiaaliturvasta Intian kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (729/2013) tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2014. Ahvenanmaan maakuntapäivät on hyväksynyt lain voimaantulon maakunnassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2014.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 67/2014)

  Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2014

Sosiaali- ja terveysministeri
Paula Risikko

Hallitusneuvos
Marja-Terttu Mäkiranta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.