476/2014

Annettu Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 2014

Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsätalouden ympäristötuen laskennassa käytettävästä puukuutiometrin keskikantohinnasta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain (1094/1996) 19 §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1286/1997:

1 §
Puukuutiometrin keskikantohinnat

Metsätalouden ympäristötuesta annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (144/2000) 5 §:n 3 momentissa tarkoitettu Suomen metsäkeskuksen kunkin alueyksikön toimialueen vuosien 2011–2013 puukuutiometrin keskikantohintojen aritmeettinen keskiarvo on:

Suomen metsäkeskuksen alueyksikön toimialue

euroa
 Rannikko/Etelärannikko 33,47
 Rannikko/Pohjanmaa 29,42
 Lounais-Suomi 36,52
 Häme-Uusimaa 38,27
 Kaakkois-Suomi 36,22
 Pirkanmaa 37,71
 Etelä-Savo 36,00
 Etelä- ja Keski-Pohjanmaa 32,17
 Keski-Suomi 35,46
 Pohjois-Savo 32,48
 Pohjois-Karjala 32,15
 Kainuu 29,13
 Pohjois-Pohjanmaa 26,38
 Lappi 25,78
2 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2014. Tätä asetusta sovelletaan sellaisiin ympäristötukihakemuksiin, jotka ovat tulleet vireille 1 päivänä syyskuuta 2014 tai sen jälkeen.

Tällä asetuksella kumotaan metsätalouden ympäristötuen laskennassa käytettävästä puukuutiometrin keskikantohinnasta annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (530/2013).

  Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 2014

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Esittelijä
Anna Siljamäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.