453/2014

Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2014

Valtioneuvoston asetus vammaisetuuksien maksupäivästä ja valtion osuuden maksamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) 23 §:n 3 momentin ja 53 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Vammaisetuuden maksupäivä

Vammaisetuuksista annetussa laissa (570/2007) tarkoitettujen vammaisetuuksien maksupäivä on kunkin kalenterikuukauden 7 päivä.

Jos 1 momentin mukainen maksupäivä ei ole pankkipäivä, vammaisetuus maksetaan sitä edeltävänä pankkipäivänä.

Takautuvasti maksettava vammaisetuus voidaan maksaa 1 momentista poiketen.

2 §
Valtion osuuden ennakon maksaminen

Sosiaali- ja terveysministeriö maksaa Kansaneläkelaitokselle valtion osuuden ennakon kuukausittain viimeistään kolme pankkipäivää ennen kunkin kuukauden 1 §:ssä tarkoitettua maksupäivää. Kansaneläkelaitoksen on kuukausittain viimeistään kymmenen pankkipäivää ennen kunkin kuukauden vammaisetuuksien maksupäivää ilmoitettava sosiaali- ja terveysministeriölle määrät, jotka Kansaneläkelaitoksen arvion mukaan tarvitaan kunkin kuukauden maksupäivänä maksettavien vammaisetuuksien maksamiseen.

3 §
Valtion osuuden ennakon tarkistaminen

Kalenterikuukautena maksettujen vammaisetuuksien yhteismäärän ja niiden kattamiseksi maksetun valtion osuuden ennakon erotus otetaan huomioon maksukuukautta seuraavan kolmannen kuukauden ennakkoa määrättäessä.

Kansaneläkelaitoksen on toimitettava sosiaali- ja terveysministeriölle valtion osuuden ennakon tarkistamisessa tarvittavat tiedot.

4 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä lokakuuta 2014.

Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran marraskuussa 2014 maksettaviin vammaisetuuksiin ja valtion osuuteen.

Tällä asetuksella kumotaan vammaisetuuksista annetun lain mukaisten etuuksien ja valtion osuuden maksamisesta annettu valtioneuvoston asetus (91/2011).

Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2014

Sosiaali- ja terveysministeri
Paula Risikko

Neuvotteleva virkamies
Pirjo Moilanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.