441/2014

Annettu Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 2014

Valtioneuvoston asetus Saimaan luonnonsuojelualueista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään luonnonsuojelulain (1096/1996) 17 ja 17 a §:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat laissa 58/2011:

1 §
Luonnonsuojelualueiden perustamistarkoitus

Saimaan alueen saaristoluonnon, saimaannorpan elinympäristön ja Etelä-Suomen järvi-, ranta-, metsä- ja kallioluonnon suojelemiseksi ja hoitamiseksi ja niiden eliöstön säilyttämiseksi luonnontilaisina ja niiden ekosysteemien häiriöttömän kehityksen turvaamiseksi tai ennalleen saattamiseksi, perinnemaisemien ylläpitämiseksi sekä retkeilyä, opetusta ja tutkimusta varten perustetaan luonnonsuojelulain (1096/1996) mukaisiksi muiksi luonnonsuojelualueiksi jäljempänä 2 §:ssä luetellut alueet.

Puruveden luonnonsuojelualueen perustamistarkoituksena on lisäksi lehmuksen geneettisen monimuotoisuuden säilyttäminen.

2 §
Sijainti ja rajat

Luonnonsuojelualueiksi perustetaan seuraavat valtion omistamat alueet, joiden rajat on merkitty punaisella viivalla tämän asetuksen liitteinä oleviin karttoihin:             

1) Suur-Saimaan ja Lietveden saarien luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 350 hehtaaria (liitteet 1 a-c), Puumalan, Taipalsaaren ja Savitaipaleen kunnissa;

2) Luonterin luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 1 094 hehtaaria (liite 2), Juvan ja Puumalan kunnissa sekä Mikkelin kaupungissa;

3) Katosselän – Tolvanselän luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 454 hehtaaria (liite 3), Puumalan ja Sulkavan kunnissa;

4) Pihlajaveden luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 4 523 hehtaaria (liitteet 4 a-c), Savonlinnan kaupungissa ja Sulkavan kunnassa;

5) Puruveden luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 570 hehtaaria (liite 5), Savonlinnan kaupungissa;

6) Hevonniemen luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 593 hehtaaria (liite 6), Savonlinnan kaupungissa ja Rantasalmen kunnassa;

7) Joutenveden luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 1 496 hehtaaria (liite 7), Savonlinnan ja Varkauden kaupungeissa ja Enonkosken kunnassa;

8) Oriveden – Pyhäselän luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 286 hehtaaria (liitteet 8 a-b), Savonlinnan ja Kiteen kaupungeissa sekä Liperin ja Rääkkylän kunnissa;

9) Kermajärven luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 4 257 hehtaaria (liite 9), Heinäveden kunnassa.

3 §
Rauhoitussäännökset

Tällä asetuksella perustettuihin luonnonsuojelualueisiin sovellettavista rauhoitussäännöksistä säädetään luonnonsuojelulain 17 a §:ssä.

Seuraavat toimet ovat sallittuja:

1) hirven, metsäjäniksen, rusakon, teeren ja pyyn metsästys 1.10. – 31.12. välisenä aikana Luonterin, Pihlajaveden, Hevonniemen, Joutenveden, Oriveden – Pyhäselän ja Kermajärven luonnonsuojelualueilla sekä Puruveden luonnonsuojelualueen liitekarttaan 5 merkityillä osilla;

2) hirvenmetsästys 1.10. – 31.12 välisenä aikana Suur-Saimaan ja Lietveden saarien luonnonsuojelualueen liitekarttaan 1 a merkityllä osalla;

3) lehmuksen geenireservimetsien hoidon kannalta tarpeelliset vähäiset toimenpiteet Puruveden luonnonsuojelualueella Vasattarin saaressa ja Suuressa Niinisaaressa;

4) kiinteiden muinaisjäännösten muinaismuistolain (295/1963) mukaiset tutkimukset.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2014.

Tällä asetuksella kumotaan lehtojensuojelualueista annetun asetuksen (503/1992) 2 §:n 1 momentin 17 kohta.

Asetuksen voimaantullessa voimassa olevien metsästysvuokrasopimusten mukainen metsästys voi jatkua 3 §:n estämättä tammikuun 31 päivään 2015.

Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 2014

Ympäristöministeri
Ville Niinistö

Lainsäädäntöneuvos
Heikki Korpelainen

Saimaan luonnonsuojelualueista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.