436/2014

Annettu Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 2014

Laki Maaseutuvirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään Maaseutuvirastosta annetun lain (666/2006) 2 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 314/2007 ja 36/2014, uusi 3 momentti seuraavasti:

2 §
Tehtävät

Edellä 1 ja 2 momentissa säädettyjen tehtävien lisäksi Maaseutuvirasto hoitaa vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 223/2014 säädetyn rahaston hallintoviranomaistehtävät.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2014.

HE 42/2014
HaVM 11/2014
EV 43/2014

  Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 2014

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Elinkeinoministeri
Jan Vapaavuori

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.