402/2014

Annettu Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 2014

Valtioneuvoston asetus päiväsakon rahamäärästä annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan päiväsakon rahamäärästä annetun asetuksen (609/1999) 1 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 809/2007, seuraavasti:

1 §
Keskimääräinen kuukausitulo

Tulosta vähennettäviä veroja ja maksuja ovat:

1) valtion tulovero ansio- ja pääomatulosta;

2) kunnallisvero;

3) kirkollisvero;

4) yleisradiovero;

5) vakuutetun sairausvakuutusmaksu;

6) työntekijän työeläkevakuutusmaksu;

7) palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu;

8) jäännösveron korot;

9) veronkorotus;

10) ennakon viivekorko.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2014.

  Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 2014

Oikeusministeri
Anna-Maja Henriksson

Lainsäädäntöjohtaja
Lena Andersson

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.