396/2014

Annettu Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2014

Valtioneuvoston asetus auktorisoiduista teollisoikeusasiamiehistä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään auktorisoidusta teollisoikeusasiamiehistä annetun lain (22/2014) 2 §:n 2 momentin, 6 §:n 3 momentin ja 12 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Asiamiestutkinnon järjestäminen

Teollisoikeusasiamieslautakunta vahvistaa luettelon lainsäädännöstä, kirjallisuudesta ja muusta aineistosta, johon asiamiestutkinnon kysymykset perustuvat.

Asiamiestutkinnon ajan ja paikan määrää teollisoikeusasiamieslautakunta. Niistä on ilmoitettava Patentti- ja rekisterihallituksen internetsivuilla viimeistään kaksi kuukautta ennen tutkinnon järjestämispäivää.

2 §
Asiamiestutkinnon hyväksyminen

Asiamiestutkinnon hyväksymisen edellytyksenä on, että tutkinnon kaikki osat on suoritettu hyväksytysti.

Asiamiestutkinto arvioidaan joko hyväksytyksi tai hylätyksi.

3 §
Todistus asiamiestutkinnosta

Teollisoikeusasiamieslautakunta antaa hyväksytysti suoritetusta asiamiestutkinnosta todistuksen. Tutkinnon nimenä on patenttiasiamiestutkinto, tavaramerkkiasiamiestutkinto tai mallioikeusasiamiestutkinto sen mukaan, minkä auktorisoiduista teollisoikeusasiamiehistä annetun lain (22/2014) 2 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun osa-alueen osallistuja on suorittanut.

Asiamiestutkinnosta annettavaan todistukseen tulee merkitä seuraavat tiedot:

1) tutkinnon nimi;

2) tutkinnon perusteena olevat säädökset;

3) todistuksen antaneen lautakunnan nimi;

4) tutkinnon suorittajan henkilötiedot;

5) todistuksen antamispaikka ja -päivä.

Todistuksen allekirjoittavat teollisoikeusasiamieslautakunnan puheenjohtaja ja sihteeri tai, jos puheenjohtaja on estynyt, varapuheenjohtaja ja sihteeri.

4 §
Todistus auktorisoinnista

Auktorisoinnista annettavaan todistukseen tulee merkitä seuraavat tiedot:

1) auktorisoidun asiamiehen ammattinimike;

2) auktorisoinnin perusteena olevat säädökset;

3) auktorisoinnin myöntäneen lautakunnan nimi;

4) auktorisoidun asiamiehen henkilötiedot;

5) auktorisoinnin myöntämispäivä tai sen voimassaolon jatkamispäivä;

6) auktorisoinnin voimassaoloaika.

Todistuksen allekirjoittavat teollisoikeusasiamieslautakunnan puheenjohtaja ja sihteeri tai, jos puheenjohtaja on estynyt, varapuheenjohtaja ja sihteeri.

5 §
Asioiden käsittely teollisoikeusasiamieslautakunnassa

Teollisoikeusasiamieslautakunta kokoontuu puheenjohtajan tai puheenjohtajan ollessa estynyt varapuheenjohtajan kutsusta. Lautakunta on kutsuttava koolle, jos vähintään kolme jäsentä sitä vaatii.

Teollisoikeusasiamieslautakunta käsittelee toimivaltaansa kuuluvat asiat teollisoikeusasiamieslautakunnan sihteerin esittelystä. Teollisoikeusasiamieslautakunnan sihteerinä toimii lautakunnan tehtävään määräämä henkilö.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2014.

Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2014

Työministeri
Lauri Ihalainen

Hallitusneuvos
Tuomo Knuuti

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.