343/2014

Annettu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2014

Valtioneuvoston asetus kunnalle maksettavasta korvauksesta asiantuntija-avustajan käyttämisestä huoltoriitojen tuomioistuinsovittelussa

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain (361/1983) 17 d §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 315/2014:

1 §

Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain (361/1983) 3 a luvussa tarkoitettujen asiantuntijapalveluiden järjestämisestä vastuussa olevalle kunnalle maksetaan asiantuntija-avustajan käyttämisestä huoltoriidan sovitteluistunnossa 300 euroa istuntopäivältä. Korvaus sisältää asiantuntija-avustajan perehtymisen soviteltavaan asiaan ja avustamisen sovitteluistunnossa.

2 §

Jos asiantuntija-avustaja suorittaa sovittelijan kanssa sovittuja, sovitteluun liittyviä toimenpiteitä sovitteluistunnon ulkopuolella, kunnalle maksetaan siitä korvauksena 40 euroa jokaiselta alkavalta tunnilta.

3 §

Kunnalle sovittelusta aiheutuvat matka- ja majoituskustannukset sekä asiantuntijalle maksettava päiväraha korvataan valtion matkustussäännön mukaisina.

4 §

Tämän asetuksen mukaiset korvaukset eivät sisällä arvonlisäveroa. Jos asiantuntijapalvelun tuottaja on arvonlisäverovelvollinen, järjestäjäkunnalle korvataan sen palveluntuottajalle maksama arvonlisäveron osuus.

5 §

Sovittelun päätyttyä asiantuntijapalvelun järjestämisestä vastuussa olevan kunnan on toimitettava asiantuntijapalvelua käyttäneelle tuomioistuimelle lasku, josta on ilmettävä:

1) asia, johon korvausvaatimus liittyy;

2) päiväkohtainen korvaus istuntopäivittäin yksilöitynä;

3) korvaus sovitteluistunnon ulkopuolella tehdystä toimenpiteestä, sen peruste ja siihen käytetty tuntimäärä;

4) kulukorvaukset eriteltyinä;

5) maksatusta varten tarvittavat tiedot. 

6 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2014.

  Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2014

Oikeusministeri
Anna-Maja Henriksson

Hallitusneuvos
Heikki Liljeroos

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.