327/2014

Annettu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2014

Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuriministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan opetus- ja kulttuuriministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen (310/2010) 3 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 1293/2011, seuraavasti:

3 §
Organisaatio

Ministeriössä on koulutuspolitiikan osasto, korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto, kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto sekä nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto. Osastot voivat jakaantua vastuualueisiin ja yksiköihin.

Ministeriössä on osastojen ulkopuolisina toimintayksikköinä hallintoyksikkö, talousyksikkö, tietohallintoyksikkö, kansainvälisten asiain sihteeristö ja viestintäyksikkö. Yksiköt voivat jakaantua tulosalueisiin. Lisäksi ministeriössä voi olla muita osastojen ulkopuolisia toimintayksiköitä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2014.

Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2014

Opetus- ja viestintäministeri
Krista Kiuru

Ylijohtaja
Riitta Kaivosoja

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.