299/2014

Annettu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2014

Valtioneuvoston asetus asekauppasopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään asekauppasopimuksen 6 ja 7 artiklan väliaikaisesta soveltamisesta annetun lain (106/2014) 2 §:n nojalla:

1 §

New Yorkissa 2 päivänä huhtikuuta 2013 tehdyn asekauppasopimuksen 6 ja 7 artiklaa sovelletaan väliaikaisesti 2 päivästä huhtikuuta 2014 lukien niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt sopimuksen 16 päivänä joulukuuta 2013. Tasavallan presidentti on päättänyt sopimuksen 6 ja 7 artiklan väliaikaisesta soveltamisesta 31 päivänä tammikuuta 2014. Väliaikaisesta soveltamisesta on ilmoitettu Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille 2 päivänä huhtikuuta 2014.

2 §

Asekauppasopimuksen 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitetut kansalliset yhteystahot ovat Suomessa ulkoasiainministeriö, puolustusministeriö ja Poliisihallitus.

3 §

Asekauppasopimuksen 6 ja 7 artiklan väliaikaisesta soveltamisesta annettu laki (106/2014) tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 2014.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 2014.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 33/2014)

Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2014

Ulkoasiainministeri
Erkki Tuomioja

Ulkoasiainneuvos
Mikko Kinnunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.