293/2014

Annettu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2014

Valtioneuvoston asetus korkeakoulujen yhteishausta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään yliopistolain (558/2009) 36 §:n 6 momentin ja ammattikorkeakoululain (351/2003) 22 §:n 5 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat, ensin mainittu laissa 482/2013 ja viimeksi mainittu laissa 483/2013:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan yliopistolain (558/2009) 36 §:n 2 momentissa ja ammattikorkeakoululain (351/2003) 22 §:n 2 momentissa tarkoitettuun korkeakoulujen yhteishakuun.

2 §
Korkeakoulujen yhteishaun järjestäminen

Opetushallitus vastaa korkeakoulujen yhteishaun valtakunnallisesta toteutuksesta sekä koulutukseen hakeutumiseen ja valintaan liittyvän valtakunnallisen tiedotuksen järjestämisestä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa yhteishaussa noudatettavat aikataulut.

Yliopistot ja ammattikorkeakoulut huolehtivat opiskelijavalinnan edellyttämien tietojen tallentamisesta yhteishaun tietojärjestelmiin sekä hakukohteisiinsa liittyvästä tiedotuksesta ja hakijoiden neuvonnasta.

3 §
Hakukohteet

Hakija voi hakea yhteishaussa enintään kuuteen hakukohteeseen. Hakukohteet otetaan huomioon hakijan esittämässä hakutoivejärjestyksessä. Hakija voi muuttaa hakutoivejärjestystään opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistamaan hakuajan päättymiseen saakka.

4 §
Hakijan valitseminen hakukohteeseen

Kun kaikkien hakukohteiden valintaehdotukset ovat valmiit tai kun valinnan tulos on hakijan osalta lopullinen, hakija valitaan ylimpään hakukohteeseen, johon hänen valintamenestyksensä riittää.

Hakija voi tulla kuitenkin valituksi myöhemmin varasijalta ylempään hakukohteeseensa. Jos hakija on ottanut opiskelupaikan vastaan ehdollisesti ja hänet valitaan myöhemmin varasijalta hakukohteeseen, joka on hakutoivejärjestyksessä ylempänä, ehdollisesti vastaanotettu paikka peruuntuu.

5 §
Lisähaku

Korkeakoulu voi järjestää hakukohteeseen yhteishakuun kuuluvan lisähaun. Mikäli lisähaku järjestetään, kaikki varsinaisena hakuaikana kyseiseen hakukohteeseen hakeneet hyväksyttävissä olevat hakijat valitaan ennen lisähaussa hakeneita.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2014.

Tällä asetuksella kumotaan yliopistoista annetun valtioneuvoston asetuksen (770/2009) 2 § ja ammattikorkeakoulujen yhteishausta annettu valtioneuvoston asetus (1044/2009).

Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran otettaessa opiskelijoita keväällä 2015 alkavaan koulutukseen.

Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2014

Opetus- ja viestintäministeri
Krista Kiuru

Hallitussihteeri
Laura Hansén

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.