292/2014

Annettu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2014

Valtioneuvoston asetus poistumisturvallisuusselvityksestä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään pelastuslain (379/2011) 19 §:n 4 momentin nojalla:

1 §

Pelastuslain (379/2011) 19 §:ssä tarkoitetussa poistumisturvallisuusselvityksessä on oltava kohteen toiminnasta seuraavat tiedot:

1) toiminnanharjoittajan nimi ja yhteystiedot;

2) kohteen käyntiosoite;

3) palvelun sisältö ja tuottamistapa;

4) asukkaiden tai hoidettavien henkilöiden määrä toiminnan ja tilojen mukaan jaoteltuna;

5) henkilökunnan määrä eri ajankohtina.

Poistumisturvallisuusselvityksessä on oltava rakennuksesta ja toiminnassa käytettävistä tiloista seuraavat tiedot:

1) rakennuksen paloluokka ja kerrosluku;

2) toiminnassa käytettävien tilojen pinta-alat kerroksittain;

3) kuvaus sammutus- ja pelastustehtävien järjestelyistä, jotka on tehty tulipalon nopean havaitsemisen, sammuttamisen, avun hälyttämisen ja henkilöiden pelastamisen edellytysten turvaamiseksi.

Selvitykseen on liitettävä:

1) rakennuslupapäätös;

2) asemapiirros ja toiminnassa käytettävien tilojen pohjapiirros, joista käy ilmi huoneiden käyttötarkoitus, palo-osastot, osiin jako, poistumisreitit ja pelastustiet.

Poistumisturvallisuusselvitystä laatiessaan toiminnanharjoittajan on otettava huomioon pelastuslain 15 §:ssä tarkoitettu kohteen pelastussuunnitelma.

2 §

Poistumisturvallisuusselvityksessä toiminnanharjoittajan tulee selvittää:

1) millä tavoin asukkaiden tai hoidettavien henkilöiden rajoittunut, heikentynyt tai poikkeava toimintakyky vaikuttaa poistumiseen tulipaloissa ja muissa vaaratilanteissa;

2) tapahtuuko asukkaiden tai hoidettavien henkilöiden poistuminen omatoimisesti, henkilökunnan avustuksella vai henkilökunnan ja pelastuslaitoksen avustuksella;

3) mitkä ovat henkilökunnan ja mahdollisen muun ulkopuolisen avun toimintavalmiudet;

4) miten kauan kestää asukkaiden tai hoidettavien henkilöiden poistuminen eri huoneista ja palo-osastoista.

Selvityksen tulee kattaa vähintään asuin- ja yöpymistilat ja mahdolliset muut oleskelutilat, sekä näihin liittyvät poistumisreitit.

Vaativaan hoitoon tarkoitetut tilat käsitellään selvityksessä erikseen, jos niiden edellyttämät poistumisturvallisuusjärjestelyt poikkeavat merkittävästi muiden tilojen järjestelyistä.

3 §

Toiminnanharjoittajan tulee pelastuslain 19 §:n 2 momentissa tarkoitetun poistumisturvallisuusselvityksen päivittämisen yhteydessä arvioida onko toiminnassa, rakennuksessa tai rakennuksen turvallisuusjärjestelyissä tapahtunut sellaisia muutoksia, jotka vaikuttavat 2 §:ssä tarkoitettuihin tietoihin.

Jos poistumisturvallisuusselvityksen tietoihin ei sitä päivitettäessä tehdä muutoksia, toiminnanharjoittajan on ilmoitettava tästä kirjallisesti alueen pelastusviranomaiselle.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2014.

Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2014

Sisäministeri
Päivi Räsänen

Yli-insinööri
Kirsi Rajaniemi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.