289/2014

Annettu Helsingissä 3 päivänä huhtikuuta 2014

Valtioneuvoston asetus pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain (266/2013) 3 §:n nojalla:

1 §

Bergenissä 12 päivänä kesäkuuta 2012 Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä tehty pohjoismainen sosiaaliturvasopimus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2014 niin kuin siitä on sovittu. Eduskunta on hyväksynyt sopimuksen 26 päivänä helmikuuta 2013 ja tasavallan presidentti 12 päivänä huhtikuuta 2013. Hyväksymisestä on ilmoitettu Tanskan ulkoministeriölle 27 päivänä toukokuuta 2013.

2 §

Pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (266/2013) tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2014.

3 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2014.

  Helsingissä 3 päivänä huhtikuuta 2014

Sosiaali- ja terveysministeri
Paula Risikko

Hallitusneuvos
Katriina Alaviuhkola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.