288/2014

Annettu Helsingissä 3 päivänä huhtikuuta 2014

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2013 maksettavista lypsylehmä- ja nautapalkkioista, teuraskaritsan laatupalkkiosta, valkuais- ja öljykasvipalkkiosta sekä tärkkelysperunapalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan vuodelta 2013 maksettavista lypsylehmä- ja nautapalkkioista, teuraskaritsan laatupalkkiosta, valkuais- ja öljykasvipalkkiosta sekä tärkkelysperunapalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen (823/2013) 6 §:n 1 momentti, 8 §:n 1 momentti, 11 ja 20 § seuraavasti:

6 §
Lypsylehmäpalkkion määrä

Lypsylehmäpalkkiota voidaan myöntää A- ja B-tukialueilla 161,50 euroa eläinyksiköstä.


8 §
Eläinyksiköstä maksettavan nautapalkkion määrä

Nautapalkkiota myönnetään tukialueittain seuraava euromäärä eläinyksiköstä:

A—Btukialue euroa C1—C4-tukialue euroa
emolehmä ja emolehmähieho 167,10 97,60
sonni ja härkä 429,00 246,10

11 §
Teuraskaritsan laatupalkkion määrä

Teuraskaritsan laatupalkkiota voidaan myöntää 39 euroa eläimestä. Palkkiota voidaan myöntää koko maassa enintään 900 000 euroa. Jos eläinkohtainen palkkion määrä kerrottuna palkkioon oikeuttavalla eläinten kokonaismäärällä johtaa edellä mainitun enimmäismäärän ylittymiseen tai alittumiseen, eläinkohtaista palkkion määrää muutetaan suhteessa ylittymiseen tai alittumiseen.

20 §
Tärkkelysperunapalkkion määrä

Tärkkelysperunapalkkiota voidaan myöntää palkkioon oikeuttavan tärkkelysperunan viljelyksessä olevalta valvonnassa hyväksytyltä peltoalalta 629,80 euroa hehtaarilta. Tärkkelysperunapalkkiota voidaan myöntää koko maassa enintään 3,5 miljoonaa euroa. Jos hyväksyttävien hakemusten perusteella laskettava palkkion määrä ylittää tai alittaa edellä mainitun enimmäismäärän, palkkion määrää muutetaan suhteessa ylittymiseen tai alittumiseen.


Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä huhtikuuta 2014.

Neuvoston asetus (EY) N:o 73/2009 (32009R0073); EUVL L 30, 31.1.2009, s. 16
Komission asetus (EY) N:o 1120/2009 (32009R1120); EUVL L 316, 2.12.2009, s. 1
Komission asetus (EY) N:o 1122/2009 (32009R1122) ; EUVL L 316, 2.12.2009, s. 65

  Helsingissä 3 päivänä huhtikuuta 2014

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Vanhempi hallitussihteeri
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.