286/2014

Annettu Helsingissä 3 päivänä huhtikuuta 2014

Valtioneuvoston asetus puolustusvoimista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan puolustusvoimista annetun valtioneuvoston asetuksen (1319/2007) 12 §:n 2 momentin 1 kohta ja

lisätään asetukseen uusi 12 a § seuraavasti:

12 §
Erityiset kelpoisuusvaatimukset muihin puolustusvoimien virkoihin

Lisäksi vaaditaan:

1) puolustusvoimien asessorilta muu oikeustieteen ylempi korkeakoulututkinto kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinto, hyvä perehtyneisyys hallintotehtäviin ja perehtyneisyyttä oikeudenhoitoon, oikeudellisen osaston toimistopäälliköltä muu oikeustieteen ylempi korkeakoulututkinto kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinto ja hyvä perehtyneisyys hallintotehtäviin sekä lakimieheltä ja sotilaslakimieheltä muu oikeustieteen ylempi korkeakoulututkinto kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinto;


12 a §
Muut erityiset kelpoisuusvaatimukset

Erityisenä kelpoisuusvaatimuksena on:

1) esitutkintaa hoitavan ylietsivän tehtävään määrättävällä virkamiehellä poliisin perustutkinto tai poliisialipäällystön tai poliisipäällystön tutkinto;

2) esitutkintatehtävään määrättävällä muulla virkamiehellä, joka käyttää poliisimiehelle tai tutkijalle säädettyjä toimivaltuuksia, perehtyneisyys poliisitehtäviin;

3) pääesikunnan vastatiedustelusta vastaavan apulaisosastopäällikön tehtävään määrättävällä upseerilla toimialan koulutus ja käytännön perehtyneisyys rikosten ennaltaestämis- ja paljastamistehtäviin;

4) rikosten ennaltaestämis- ja paljastamistehtävään määrättävällä muulla virkamiehellä, joka käyttää poliisimiehelle säädettyjä toimivaltuuksia, toimialan koulutus tai käytännön perehtyneisyys tehtäväalueeseen.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2014.

  Helsingissä 3 päivänä huhtikuuta 2014

Puolustusministeri
Carl Haglund

Esittelijä
Kosti Honkanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.