277/2014

Annettu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2014

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Kilpailu- ja kuluttajaviraston maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994, Kilpailu- ja kuluttajaviraston maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen (840/2012) liite seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä huhtikuuta 2014.

Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2014

Työministeri
Lauri Ihalainen

Neuvotteleva virkamies
Riitta Kokko-Herrala

Liite

Maksutaulukko

Kilpailu- ja kuluttajaviraston julkisoikeudelliset suoritteet

Hakemuksesta tehdyt päätökset ovat maksullisia myös silloin, kun hakemuksen käsittely on aloitettu ja hakemus raukeaa tai se hylätään. Maksut eivät sisällä laskutuksesta aiheutuvia kustannuksia, jotka peritään erikseen.

Maksut ovat seuraavat:

 1) valmismatkaliikkeen harjoittajan rekisteröintiä koskeva päätös 150,00 €
 2) valmismatkaliikerekisteriin rekisteröityjen vuotuiset valvontamaksut:  
- maksuluokka I (laskennallinen vakuus enintään 10 000 €, vakuudenasettamisvelvollisuudesta vapautetut ja matkanvälittäjät) 300,00 €/vuosi    
- maksuluokka II (laskennallinen vakuus 10 001 € - 50 000 €) 700,00 €/vuosi  
- maksuluokka III (laskennallinen vakuus 50 001 € - 200 000 €) 1 000,00 €/vuosi    
- maksuluokka IV (laskennallinen vakuus 200 001 € - 1 000 000 €) 1 500,00 €/vuosi    
- maksuluokka V (laskennallinen vakuus 1 000 001 € - 3 000 000 €) 2 000,00 €/vuosi    
- maksuluokka VI (laskennallinen vakuus 3 000 001 € - 10 000 000 €) 2 500,00 €/vuosi    
- maksuluokka VII (laskennallinen vakuus suurempi kuin 10 000 000 €) 3 000,00 €/vuosi
 3) ote valmismatkaliikerekisteristä 30,00 €

Vuotuisen valvontamaksun maksuluokka määräytyy rekisteröidyn valmismatkaliikkeen harjoittajan maksuvuotta edeltäneen vuoden suurimman laskennallisen vakuusmäärän perusteella. Rekisteröintivuoden valvontamaksu määräytyy rekisteröintipäätöksessä arvioidun vakuusmäärän perusteella.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.