254/2014

Annettu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2014

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus eräistä leluja koskevista kemiallisista vaatimuksista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan eräistä leluja koskevista kemiallisista vaatimuksista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen (1352/2011) liite 3 sellaisena kuin se on asetuksessa (528/2012) seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä huhtikuuta 2014.

  Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2014

Työministeri
Lauri Ihalainen

Neuvotteleva virkamies
Riitta Kokko-Herrala

Liite 3

Luettelo 4 §:ssä tarkoitettujen aineiden ja seosten siirtymisen raja-arvoista

milligrammaa kilogrammassa kuivassa, hauraassa, jauhemaisessa tai notkeassa leluraaka-aineessa milligrammaa kilogrammassa nestemäisessä tai tahmeassa leluraaka-aineessa   milligrammaa kilogrammassa raaputetussa leluraaka-aineessa    
1. Alumiini 5 625 1 406 70 000
2. Antimoni 45 11,3 560
3. Arseeni 3,8 0,9 47
4. Barium 1 500 375    18 750*)
5. Boori 1 200 300 15 000
6. Kadmium 1,3 0,3 17
7. Kromi III 37,5 9,4 460
8. Kromi IV 0,02 0,005 0,2
9. Koboltti 10,5 2,6 130
10. Kupari 622,5 156 7 700
11. Lyijy 13,5 3,4 160
12. Mangaani 1 200 300 15 000
13. Elohopea 7,5 1,9 9,4
14. Nikkeli 75 18,8 930
15. Seleeni 37,5 9,4 460
16. Strontium 4 500 1 125 56 000
17. Tina 15 000 3 750 180 000
18. Orgaaniset tinayhdisteet 0,9 0,2 12
19. Sinkki 3 750 938 46 000

Edellä säädettyjä raja-arvoja ei sovelleta leluun tai lelun osiin, jos on ilmeistä, että ne eivät käsiteltävyytensä, toimintansa, kokonsa tai massansa vuoksi voi aiheuttaa vaaroja, jotka johtuvat imemisestä, nuolemisesta, nielemisestä tai pitkäaikaisesta ihokontaktista, jos niitä käytetään tarkoitetulla tai ennakoitavissa olevalla tavalla.

*) lelujen turvallisuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/48/EY liitteessä II olevan III osan muuttamisesta annettu komission asetus (EU) N:o 681/2013

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.