215/2014

Annettu Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 2014

Ympäristöministeriön asetus luonnonsuojelualueiden perustamisesta Varsinais-Suomen maakuntaan

Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään luonnonsuojelulain (1096/1996) 17 ja 17 a §:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat laissa 58/2011:

1 §
Luonnonsuojelualueiden perustamistarkoitus

Varsinais-Suomen maakunnan edustavien lehtojen ja jalopuumetsien, vanhojen metsien, soiden, lintuvesien sekä saaristo- ja kallioluonnon eliöstön säilyttämiseksi luonnontilaisina ja niiden ekosysteemien häiriöttömän kehityksen turvaamiseksi tai ennalleen saattamiseksi sekä retkeilyä, opetusta ja tutkimusta varten perustetaan luonnonsuojelulain (1096/1996) 17 §:n mukaisiksi muiksi luonnonsuojelualueiksi jäljempänä 2 §:ssä luetellut alueet.

2 §
Sijainti ja rajat

Luonnonsuojelualueiksi perustetaan seuraavat valtion omistamat alueet, joiden rajat on merkitty punaisella viivalla tämän asetuksen liitteinä oleviin karttoihin:

1) Kaarinan metsien luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 20,5 hehtaaria (liite 1), Kaarinan kaupungissa,

2) Kuusistonlahden luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 10,9 hehtaaria (liite 2), Kaarinan kaupungissa,

3) Biskopsön luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 90,7 hehtaaria (liite 3), Kemiönsaaren kunnassa,

4) Sjölaxin luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 41,7 hehtaaria (liite 4), Kemiönsaaren kunnassa,

5) Svinbergetin luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 22,5 hehtaaria (liite 5), Kemiönsaaren kunnassa,

6) Hulaholmin ja Kluuvin luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 53,4 hehtaaria (liite 6), Kustavin kunnassa,

7) Kustavin vuorten luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 21,7 hehtaaria (liite 7), Kustavin kunnassa,

8) Langstetin luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 54,8 hehtaaria (liite 8), Kustavin kunnassa,

9) Koppelon luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 10,3 hehtaaria (liite 9), Laitilan kaupungissa,

10) Untamalan luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 9,8 hehtaaria (liite 10), Laitilan kaupungissa,

11) Kotasuon luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 14,3 hehtaaria (liite 11), Loimaan kaupungissa,

12) Saarikonmäen luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 14,9 hehtaaria (liite 12), Loimaan kaupungissa,

13) Karevansuon luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 91,5 hehtaaria (liite 13), Maskun ja Ruskon kunnissa,

14) Kallavuoren luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 10,6 hehtaaria (liite 14), Mynämäen kunnassa,

15) Korvensuun luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 32,6 hehtaaria (liite 15), Mynämäen kunnassa,

16) Ristimäen luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 4,4 hehtaaria (liite 16), Mynämäen kunnassa,

17) Kattilanvuoren luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 2,7 hehtaaria (liite 17), Naantalin kaupungissa,

18) Askalan luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 1,2 hehtaaria (liite 18), Paimion kaupungissa,

19) Varkaankellarinmäen luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 3,3 hehtaaria (liite 19), Paimion kaupungissa,

20) Ekholmenin luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 4,8 hehtaaria (liite 20), Paraisten kaupungissa,

21) Houtskarin Berghamnin luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 42,2 hehtaaria (liite 21), Paraisten kaupungissa,

22) Houtskarin nummisaarien luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 14,6 hehtaaria (liite 22), Paraisten kaupungissa,

23) Houtskarin pohjoisten saarien luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 7,5 hehtaaria (liite 23), Paraisten kaupungissa,

24) Iniön saarten luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 61,5 hehtaaria (liite 24), Paraisten kaupungissa,

25) Keistiön fladan luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 7,6 hehtaaria (liite 25), Paraisten kaupungissa,

26) Mattholmsfladanin luonnonsuojelu-alue, jonka pinta-ala on noin 4,3 hehtaaria (liite 26), Paraisten kaupungissa,

27) Nauvon Sandön luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 2,5 hehtaaria (liite 27), Paraisten kaupungissa,

28) Granvikin luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 12,3 hehtaaria (liite 28), Paraisten kaupungissa,

29) Sandvikin luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 31,5 hehtaaria (liite 29), Paraisten kaupungissa,

30) Svartholmenin luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 7,0 hehtaaria (liite 30), Paraisten kaupungissa,

31) Sydänperän luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 0,4 hehtaaria (liite 31), Paraisten kaupungissa,

32) Sänkornan luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 3,0 hehtaaria (liite 32), Paraisten kaupungissa,

33) Åvensorin lehtojen luonnonsuojelu-alue, jonka pinta-ala on noin 29,9 hehtaaria (liite 33), Paraisten kaupungissa,

34) Aromäen luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 2,3 hehtaaria (liite 34), Pyhärannan kunnassa,

35) Hakomäen luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 3,0 hehtaaria (liite 35), Pöytyän kunnassa,

36) Järvenojan luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 6,3 hehtaaria (liite 36), Pöytyän kunnassa,

37) Kittaanrahkan luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 29,5 hehtaaria (liite 37), Pöytyän kunnassa,

38) Lumikallion luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 21,3 hehtaaria (liite 38), Pöytyän kunnassa,

39) Alhonmäen luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 6,6 hehtaaria (liite 39), Salon kaupungissa,

40) Iso-Pirttiniemen luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 12,9 hehtaaria (liite 40), Salon kaupungissa,

41) Laukkallion luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 38,2 hehtaaria (liite 41), Salon kaupungissa,

42) Lemulanrinteen luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 36,3 hehtaaria (liite 42), Salon kaupungissa,

43) Omenojärven luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 20,0 hehtaaria (liite 43), Salon kaupungissa,

44) Pohjankartanon luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 47,6 hehtaaria (liite 44), Salon kaupungissa,

45) Roomunmäen luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 6,1 hehtaaria (liite 45), Salon kaupungissa,

46) Särkisalon kallioiden luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 10,8 hehtaaria (liite 46), Salon kaupungissa,

47) Vuorelanmäen luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 36,8 hehtaaria (liite 47), Salon kaupungissa,

48) Metsämattilan luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 44,6 hehtaaria (liite 48), Someron kaupungissa,

49) Selinsuon luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 5,2 hehtaaria (liite 49), Someron kaupungissa,

50) Somerniemen metsän luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 16,0 hehtaaria (liite 50), Someron kaupungissa,

51) Kolkanaukon luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 99,5 hehtaaria (liite 51), Taivassalon kunnassa,

52) Orikvuoren luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 42,1 hehtaaria (liite 52), Taivassalon kunnassa,

53) Lintulan luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 3,1 hehtaaria (liite 53), Tarvasjoen kunnassa,

54) Friskalanlahden luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 1,1 hehtaaria (liite 54), Turun kaupungissa,

55) Ahmasveden luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 1,6 hehtaaria (liite 55), Uudenkaupungin kaupungissa,

56) Kuljun luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 87,9 hehtaaria (liite 56), Uudenkaupungin kaupungissa,

57) Pitkäjärven luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 4,5 hehtaaria (liite 57), Uudenkaupungin kaupungissa,

58) Sirppujoen suiston luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 22,0 hehtaaria (liite 58), Uudenkaupungin kaupungissa,

59) Uudenkaupungin pähkinälehtojen luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 15,0 hehtaaria (liite 59), Uudenkaupungin kaupungissa,

60) Uudenkaupungin saarnimetsien luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 25,0 hehtaaria (liite 60), Uudenkaupungin kaupungissa.

3 §
Rauhoitussäännökset

Tällä asetuksella perustettuihin luonnonsuojelualueisiin sovellettavista rauhoitussäännöksistä säädetään luonnonsuojelulain 17 a §:ssä.

Seuraavat toimet ovat sallittuja:

1) ojien ylläpito ja kunnostus luonnonsuojelualueen ulkopuolisten alueiden kuivatustarpeita varten;

2) sähkö- ja tietoliikenneyhteyksien tai tienpidon edellyttämien vähäisten rakenteiden sijoittaminen Kolkanaukon luonnonsuojelualueeseen rajoittuvan maantien välittömään läheisyyteen;

3) kiinteiden muinaisjäännösten muinaismuistolain (295/1963) mukaiset tutkimukset.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 2014.

Asetuksen voimaantullessa voimassa olevien metsästysvuokrasopimusten mukainen metsästys voi kuitenkin jatkua 3 §:ssä tarkoitettujen rauhoitussäännösten estämättä tammikuun 31 päivään 2015.

  Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 2014

Ympäristöministeri
Ville Niinistö

Lainsäädäntöneuvos
Heikki Korpelainen

Liitteet 1-60: YMa luonnonsuojelualueiden perustamisesta Varsinais-Suomen maakuntaan

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.