212/2014

Annettu Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 2014

Valtioneuvoston asetus yksityisistä teistä annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 22 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan yksityisistä teistä annetun valtioneuvoston asetuksen (1267/2000) 4 §:n 1 momentti ja 22 § seuraavasti:

4 §

Kun uusi yksityinen tie, jota varten on perustettu tiekunta, on merkitty kiinteistötietojärjestelmään, Maanmittauslaitoksen on viipymättä toimitettava tielautakunnalle ja tiekunnalle ote kiinteistötietojärjestelmästä, josta ilmenevät yksityisistä teistä annetun lain (358/1962) 51 a §:n 3 momentissa tarkoitetut tiedot sekä jäljennös toimituskartasta. Ote ja kartta on muuttuneiden tietojen osalta toimitettava myös silloin, kun tietoimituksessa tehdään sellaisia ennestään olevaa tietä tai oikeutta koskevia muutoksia, jotka aiheuttavat muutoksia yksityisestä tiestä kiinteistötietojärjestelmään merkittäviin tietoihin.


22 §

Tielautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaalista samoin kuin lautakunnan kokoonpanossa tapahtuneista muutoksista kunnan on viipymättä tehtävä ilmoitus Maanmittauslaitokselle. Jos lautakunta on valinnut itselleen sihteerin, on kunnan ilmoitettava sihteerin nimi ja osoite Maanmittauslaitokselle.

Jos tielautakunnalle kuuluvia tehtäviä hoitaa lain tai annetun määräyksen nojalla muu kuin tielautakunta, on myös siitä ilmoitettava Maanmittauslaitokselle.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2014.

  Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 2014

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Lainsäädäntöneuvos
Leo Olkkonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.