204/2014

Annettu Helsingissä 6 päivänä maaliskuuta 2014

Valtioneuvoston asetus Kalevalapuiston luonnonsuojelualueista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään luonnonsuojelulain (1096/1996) 17 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 58/2011:

1 §
Luonnonsuojelualueiden perustamistarkoitus

Poikkeuksellisen edustavien vanhojen metsien ja suoluonnon sekä niille ominaisten lajien ja pienvesien suojelua, retkeilyä, opetusta ja tutkimusta sekä luonto- ja kulttuurimatkailun kehittämistä varten perustetaan itäiseen Kainuuseen luonnonsuojelulain (1096/1996) mukaisiksi muiksi luonnonsuojelualueiksi jäljempänä 2 §:ssä luetellut alueet.

2 §
Sijainti ja rajat

Kalevalapuistoon kuuluviksi luonnonsuojelualueiksi perustetaan seuraavat Suomussalmen kunnassa sijaitsevat valtion omistamat alueet, joiden rajat on merkitty punaisella viivalla liitteinä oleviin karttoihin:

1) Pahamaailman luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 2440 hehtaaria (liite 1),

2) Vieremänsuon luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 1192 hehtaaria (liite 2),

3) Tormuan Pohjanvaaran luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 1332 hehtaaria (liite 3),

4) Kala-Peuron luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 195 hehtaaria (liite 4),

5) Levävaaran luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 469 hehtaaria (liite 5),

6) Housuvaaran luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 807 hehtaaria (liite 6),

7) Öllörinsärkän luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 503 hehtaaria (liite 7),

8) Iso Vaskenvaaran luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 541 hehtaaria (liite 8),

9) Rimpisuon luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 408 hehtaaria (liite 9),

10) Mäntypuron luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 351 hehtaaria (liite 10),

11) Sydänmaanaron luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 2205 hehtaaria (liite 11),

12) Mesiönvaaran luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 510 hehtaaria (liite 12),

13) Karsikkovaaran – Losolehdon luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 1131 hehtaaria (liite 13),

14) Viisiriihisen luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 318 hehtaaria (liite 14),

15) Murhisalon luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 5403 hehtaaria (liite 15),

16) Karttimonjoen luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 240 hehtaaria (liite 16),

17) Malahvian luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 2442 hehtaaria (liite 17).

Perustettavat luonnonsuojelualueet kuuluvat suomalais-venäläistä luonnonsuojelu- ja kulttuuriyhteistyötä varten muodostettuun Kalevalapuiston toiminnalliseen kokonaisuuteen yhdessä ulkoilulain (606/1973) 16 §:n mukaisen Hossan retkeilyalueen ja luonnonsuojelulain 32 §:n mukaisen Suomussalmen vienalaiskylien maisema-alueen sekä seuraavien aikaisemmin perustettujen luonnonsuojelualueiden kanssa:

1) Martinselkosen luonnonsuojelualue;

2) Raatesuon soidensuojelualue;

3) Paiselammen soidensuojelualue;

4) Vieremänsuon soidensuojelualue;

5) Lososuon-Saarijärven soidensuojelu-alue.

Edellä 2 momentissa mainituista alueista on voimassa, mitä niistä erikseen on säädetty tai päätetty.

3 §
Rauhoitussäännökset

Tällä asetuksella perustettuihin luonnonsuojelualueisiin sovellettavista rauhoitussäännöksistä säädetään luonnonsuojelulain 17 a §:ssä.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2014.

  Helsingissä 6 päivänä maaliskuuta 2014

Ympäristöministeri
Ville Niinistö

Lainsäädäntöneuvos
Heikki Korpelainen

Liitteet 1-17: VNa Kalevalapuiston luonnonsuojelualueista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.