156/2014

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2014

Valtioneuvoston asetus Sambian tasavallan kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Sambian tasavallan kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain (1106/2006) 2 § nojalla, sellaisena kuin se on laissa 349/2012:

1 §

Sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta Helsingissä 2 päivänä syyskuuta 2005 Suomen tasavallan hallituksen ja Sambian tasavallan hallituksen välillä tehty sopimus tulee voimaan 5 päivänä maaliskuuta 2014 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt sopimuksen 21 päivänä marraskuuta 2006 ja tasavallan presidentti 8 päivänä joulukuuta 2006. Hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 3 päivänä helmikuuta 2014.

2 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Sambian tasavallan kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 8 päivänä joulukuuta 2006 annettu laki (1106/2006) tulee voimaan 5 päivänä maaliskuuta 2014.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä maaliskuuta 2014.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 21/2014)

  Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2014

Ulkoasiainministeri
Erkki Tuomioja

Kaupallinen neuvos
Kimmo Sinivuori

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.