141/2014

Annettu Helsingissä 19 päivänä helmikuuta 2014

Maa- ja metsätalousministeriön asetus äidinmaidonkorvikkeesta ja vieroitusvalmisteesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan äidinmaidonkorvikkeista ja vieroitusvalmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen (1216/2007) 5 §:n 2 momentti, 11 §:n 1 momentti, liitteen I 2.1 kohdan otsikko, 2.1 kohdan alaviite (1), 2.3 kohdan otsikko, 10.1 kohdan otsikko ja 10.2 kohdan otsikko, liitteen II 2.1 kohdan otsikko, 2.2 kohdan taulukko, 2.3 kohdan otsikko ja 8.2 kohdan otsikko ja liitteen VI otsikko, sekä

lisätään 6 §:ään uusi 2 momentti, liitteen II 2.2 kohtaan alaviite (1), liitteen III 3 kohdan alkuun uusi kohta ja siihen liittyvä alaviite (1) ja liitteeseen VI uusi 4 kohta seuraavasti

5 §
Äidinmaidonkorvikkeen koostumusta koskevat erityiset vaatimukset

Jos äidinmaidonkorvike on valmistettu liitteen I kohdassa 2.1 määritellyistä lehmän tai vuohenmaidon proteiineista, joiden proteiinipitoisuus on vähimmäisarvon ja arvon 0,5 g/100 kJ (2 g/100 kcal) välillä, äidinmaidonkorvikkeen soveltuvuus imeväisten erityisravinnoksi on osoitettava soveltuvin tutkimuksin, jotka tehdään noudattaen tällaisten tutkimusten rakenteeseen ja tekemiseen liittyvää yleisesti hyväksyttyä asiantuntijaohjeistusta.

6 §
Vieroitusvalmisteen koostumusta koskevat erityiset vaatimukset

Jos vieroitusvalmiste on valmistettu liitteen I kohdassa 2.2 määritellyistä proteiinihydrolysaateista, joiden proteiinipitoisuus on vähimmäisarvon ja arvon 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal) välillä, vieroitusvalmisteen soveltuvuus imeväisten erityisravinnoksi on osoitettava soveltuvin tutkimuksin, jotka tehdään noudattaen tällaisten tutkimusten rakenteeseen ja tekemiseen liittyviä yleisesti hyväksyttyjä suuntaviivoja, ja sen on oltava liitteessä VI esitettyjen soveltuvien eritelmien mukainen.

11 §
Valmisteen nimi

Tässä asetuksessa tarkoitettuja valmisteita on pidettävä kaupan nimellä äidinmaidonkorvike tai vierotusvalmiste. Kokonaan lehmän- tai vuohenmaidon proteiineista valmistettuja valmisteita on pidettävä kaupan nimellä maitopohjainen äidinmaidonkorvike tai maitopohjainen vierotusvalmiste.Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä helmikuuta 2014

Komission direktiivi 2013/46/EU (32013L0230), EUVL N:o L 230, 29.8.2013, s. 16-19

Helsingissä 19 päivänä helmikuuta 2014

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Elintarvikeylitarkastaja
Anna Lemström

Liite I


2.1 Lehmän- tai vuohenmaidon proteiineista valmistettu äidinmaidonkorvike


(1) Lehmän-tai vuohenmaidon proteiineista valmistetun äidinmaidonkorvikkeen, jonka proteiinipitoisuus on vähimmäisarvon ja arvon 0,5 g/100 kJ (2 g/100 kcal) välillä, on oltava 5 §:n 2 momentin vaatimusten mukaista.


2.3 Äidinmaidonkorvike, joka on valmistettu soijaproteiini-isolaateista sellaisenaan tai sekoitettuna lehmän- tai vuohenmaidon proteiineihin 10.1 Lehmän- tai vuohenmaidon proteiineista tai proteiinihydrolysaateista valmistettu äidinmaidonkorvike 10.2 Äidinmaidonkorvike, joka on tehty soijaproteiini-isolaateista sellaisenaan tai sekoitettuna lehmän- tai vuohenmaidon proteiiniin


Liite II


2.1 Lehmän- tai vuohenmaidon proteiineista valmistettu vieroitusvalmiste 2.2 Proteiinihydrolysaateista valmistettu vieroitusvalmiste

Vähintään             Enintään
0,45 g/100 kJ            0,8 g/100 kJ
(1,8 g/100 kcal)           (3,5 g/100 kcal)

(1) Proteiinihydrolysaateista valmistetun vieroitusvalmisteen, jonka proteiinipitoisuus on vähimmäisarvon ja arvon 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal) välillä, on oltava 6§ 2 kohdan vaatimusten mukaista.


2.3 Vieroitusvalmiste, joka on valmistettu soijaproteiini-isolaateista sellaisenaan tai sekoitettuna lehmän- tai vuohenmaidon proteiineihin 8.1 Lehmän- tai vuohenmaidon proteiineista tai proteiinihydrolysaateista valmistettu vierotusvalmiste 8.2. Vierotusvalmiste, joka on valmistettu soijaproteiini-isolaateista joko sellaisenaan tai sekoitettuna lehmän- tai vuohenmaidon proteiineihin


Liite III

3. Aminohapot ja muut typpiyhdisteet

L-arginiini ja sen hydrokloridi (1)


 (1) L-arginiinia ja sen hydrokloridia käytetään ainoastaan 5 § 3 kohdassa tarkoitettujen äidinmaidonkorvikkeiden ja 6 § 2 kohdassa tarkoitettujen vieroitusvalmisteiden valmistuksessa.

Liite VI

Lehmänmaidon proteiinista saatujen heraproteiinien hydrolysaateista valmistettujen äidinmaidonkorvikkeiden ja vieroitusvalmisteiden, joiden proteiinipitoisuus on alle 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal), proteiinipitoisuuteen ja proteiininlähteeseen ja valmistuksessa käytetyn proteiinin käsittelyyn liittyvät eritelmät


4. Proteiinin laatu

Rintamaidon välttämättömät ja ehdollisesti välttämättömät aminohapot, ilmoitettuna milligrammoina 100 kJ:a ja 100 kcal:a kohti, ovat seuraavat:

100 kJ:a kohti 100 kcal:a kohti
 Arginiini 16  69
 Kystiini  6  24
 Histidiini 11  45
 Isoleusiini 17  72
 Leusiini 37 156
 Lysiini 29 122
 Metioniini  7  29
 Fenylalaniini 15  62
 Treoniini 19  80
 Tryptofaani  7  30
 Tyrosiini 14  59
 Valiini 19  80

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.