139/2014

Annettu Helsingissä 20 päivänä helmikuuta 2014

Valtioneuvoston asetus huumausaineena pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen IV muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista annetun valtioneuvoston asetuksen (543/2008) liite IV, sellaisena kuin se on asetuksessa 1098/2013, seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 3 päivänä maaliskuuta 2014. 

Ilmoitettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY mukaisesti, sellaisena kuin se on muut ettuna direktiivillä 98/48/EY.

  Helsingissä 20 päivänä helmikuuta 2014

Peruspalveluministeri
Susanna Huovinen

Neuvotteleva virkamies
Elina Kotovirta

Liite IV

Seuraavat aineet:

1-pentyyli-3-(1-naftoyyli)indoli (JWH-018)

1-butyyli-3-(1-naftoyyli)indoli (JWH-073)

1-pentyyli-3-(4-metoksi-1-naftoyyli)indoli (JWH-081)

1-(3-klorofenyyli)piperatsiini (mCPP)

1-(8-bromobentso[1,2-b;4,5-b’]difuraani-4-yyli)-2-aminopropaani (Bromo-Dragonfly)

2-fluoroamfetamiini (o-fluoro-α-metyylifenetyyliamiini; 2-FA)

3-fluoroamfetamiini (m-fluoro-α-metyylifenetyyliamiini; 3-FA)

4-fluoroamfetamiini (p-fluoro-α-metyylifenetyyliamiini; 4-FA)

2-fluorometamfetamiini (2-fluoro-N,α-dimetyylifenetyyliamfetamiini; 2-FMA)

3-fluorometamfetamiini (3-fluoro-N,α-dimetyylifenetyyliamfetamiini; 3-FMA)

4-fluorometamfetamiini (4-fluoro-N,α-dimetyylifenetyyliamfetamiini; 4-FMA)

2-(4-kloro-2,5-dimetoksifenyyli)-N-(2-metoksibentsyyli)etaaniamiini (25C-NBOMe)

4-jodo-2,5-dimetoksi-N-(2-metoksibentsyyli)etaaniamiini (25I-NBOMe)

2-(4-bromo-2,5-dimetoksifenyyli)-N-(2-metoksibentsyyli)etaaniamiini (25B-NBOMe)

2-(2,5-dimetoksifenyyli)-N-(2-metoksibentsyyli)etaaniamiini (25H-NBOMe)

alfa-pyrrolidinovalerofenoni (α-PVP)

Desoksipipradroli (2-difenyylimetyylipiperidiini; 2-DPMP)

Lisdeksamfetamiini

Metyleenidioksipyrovaleroni (1-(3,4-Metyleenidioksifenyyli)-2-pyrrolidinyylipentan-1-oni; MDPV)

Metyloni (3,4-metyleenidioksimetkatinoni)

ja tämän luettelon aineiden stereoisomeerit, paitsi erityisesti poisjätetyt, mikäli sellaisten isomeerien olemassaolo on kemiallisesti mahdollista; sekä

tämän luettelon aineiden suolat, mukaan luettuna edellä mainittujen isomeerien suolat, mikäli sellaisen suolan muodostaminen on mahdollista.

Tapentadoli (3-[(1R,2R)-3-(dimetyyliamino)-1-etyyli-2-metyylipropyyli]fenoli, ja sen isomeerit, mikäli sellaisten isomeerien olemassaolo on kemiallisesti mahdollista;

sen esterit ja eetterit, paitsi jossakin muussa luettelossa olevat, mikäli sellaisten olemassaolo on mahdollista; sekä

sen suolat mukaan luettuna edellä mainittujen esterien, eetterien ja isomeerien suolat, mikäli sellaisten suolojen olemassaolo on mahdollista; sekä

tässä liitteessä mainittuja aineita sisältävät valmisteet.

Seuraavat kasvit:

kat-kasvi (Catha edulis)

meskaliinia sisältävät kaktuskasvit

Psilosybe-sienet

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.