137/2014

Annettu Helsingissä 20 päivänä helmikuuta 2014

Valtioneuvoston asetus väestötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

lisätään väestötietojärjestelmästä annettuun valtioneuvoston asetukseen (128/2010) uusi 20 a § seuraavasti:

1 luku

Väestötietojärjestelmään talletettavat henkilötiedot

20 a §
Ulkomaan kansalaisen oleskeluoikeutta koskevat tiedot

Väestötietojärjestelmään voidaan tallettaa rekisteröinnin kohteena olevan ulkomaan kansalaisen oleskeluoikeutta koskevina tietoina:

1) myönnetty oleskelulupa, sen laji ja voimassaoloaika sekä oleskeluluvan myöntämisen pääperuste ja oleskelulupaan perustuvan työnteko-oikeuden peruste;

2) muuta kuin ensimmäistä oleskelulupaa koskeva lupahakemus, haetun oleskeluluvan laji ja hakemuksen vireilletulopäivä sekä tällaiseen hakemukseen annettu lainvoimainen kielteinen päätös ja sen pääperuste;

3) Euroopan unionin kansalaisen ja häneen rinnastettavan sekä näiden perheenjäsenten ja muiden omaisten oleskeluoikeuden rekisteröinti, päätös pysyvästä oleskeluoikeudesta, oleskelukortista tai pysyvästä oleskelukortista sekä rekisteröinnin tai kortin voimassaoloaika;

4) oleskeluluvan, oleskeluoikeuden rekisteröinnin ja oleskelukortin peruuttamista koskeva lainvoimainen päätös sekä oleskeluluvan peruuttamisen pääperuste;

5) maasta karkottamista koskeva päätös sekä sen lainvoimaisuuden ja täytäntöönpanon päivämäärä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2014.

  Helsingissä 20 päivänä helmikuuta 2014

Hallinto- ja kuntaministeri
Henna Virkkunen

Lainsäädäntöneuvos
Assi Salminen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.