124/2014

Annettu Helsingissä 13 päivänä helmikuuta 2014

Valtioneuvoston asetus tilatukijärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen 5 ja 6 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan tilatukijärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen (242/2013) 5 ja 6 § seuraavasti:

5 §
Tasatukiosan arvo

Tukioikeuksien alueellisena tasatukena tukikelpoista hehtaaria kohti käytetään tukivuonna 2014 seuraavia euromääriä:

 Tukialueet euroa
 A 232,51
 B—C1 194,29
 C2—C4 170,33
6 §
Tilakohtaisten lisäosien ja erityis- tukioikeuksien arvo

Maitopalkkion, sonni- ja härkäpalkkion sekä tärkkelysperunan tuen perusteella muodostettujen tilakohtaisten lisäosien ja erityistukioikeuksien arvo on 35 prosenttia vuoden 2006 tasosta tukivuosina 2014 ja 2015. Tukivuodesta 2016 alkaen lisäosat ja erityistukioikeudet lakkautetaan.

Tilakohtainen sokerijuurikkaan lisäosa on 70 prosenttia sokerin hinnanalennuksen korvauksesta tukivuosina 2014—2016 ja tukivuosina 2017 ja 2018 se on 35 prosenttia vuoden 2009 hinnanalennuksen korvauksen ja siirtymäkauden lisäkorvauksen perusteella muodostetun lisäosan yhteismäärästä.

Timotein siementuotannon tuen perusteella muodostetun tilakohtaisen lisäosan ja erityistukioikeuden arvo säilyy vuoden 2012 tasolla tukivuosina 2013—2015. Tukivuonna 2016 lisäosa ja erityistukioikeus ovat 50 prosenttia vuoden 2012 tasosta. Tukivuodesta 2017 alkaen lisäosa ja erityistukioikeus lakkautetaan.

Tukivuonna 2014 tilakohtaisten lisäosien ja erityistukioikeuksien arvoa alennetaan 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen alentamisten jälkeen lineaarisesti 8,2 prosentilla tilatukiasetuksen 40 artiklan 2 kohdassa säädetyllä tavalla.


Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä helmikuuta 2014.

Neuvoston asetus (EY) N:o 73/2009 (32009R0073); EUVL N:o L 30, 31.1.2009, s. 16
Komission asetus (EY) N:o 1120/2009 (32009R1120); EUVL N:o L 316, 2.12.2009, s. 1

  Helsingissä 13 päivänä helmikuuta 2014

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Vanhempi hallitussihteeri
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.