112/2014

Annettu Helsingissä 6 päivänä helmikuuta 2014

Valtioneuvoston asetus Maanmittauslaitoksen eräiltä kirjaamislakimiehiltä vaadittavasta kielitaidosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 3 momentin nojalla:

1 §
Kielitaitoa koskevat kelpoisuusvaatimukset

Maanmittauslaitoksen kirjaamisasioita ratkaisevan virkamiehen, jolla on säädettynä kelpoisuusvaatimuksena korkeakoulututkinto, kielitaitoa koskevista kelpoisuusvaatimuksista säädetään julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentissa.

Siitä poiketen, mitä 1 momentissa säädetään, Maanmittauslaitoksessa tulee olla kaksikielisten alueiden vähemmistön kielellisten oikeuksien turvaamiseksi kolme maakaaren (540/1995) 5 luvun 2 §:ssä tarkoitetun kirjaamislakimiehen virkaa, joihin kielitaitoa koskevana kelpoisuusvaatimuksena on väestön vähemmistön kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä enemmistön kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito.

Maanmittauslaitoksen Ahvenanmaan palvelupisteen henkilöstön kielitaitoa koskevista kelpoisuusvaatimuksista säädetään Ahvenanmaan maakunnassa valtion palveluksessa olevilta vaadittavasta kielitaidosta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (1218/2007).

2 §
Kirjaamislakimiesten virkojen sijoittaminen

Edellä 1 §:n 2 momentissa tarkoitetut kirjaamislakimiehen virat sijoitetaan maa- ja metsätalousministeriön Maanmittauslaitoksen palvelupisteistä ja niiden sijainnista annetussa asetuksessa (1119/2013) kaksikielisellä alueella sijaitseviin palvelupisteisiin sen mukaan, mitä Maanmittauslaitoksen keskushallinto määrää.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2014.

Tällä asetuksella kumotaan maanmittauslaitoksen eräiltä kirjaamislakimiehiltä vaadittavasta kielitaidosta annettu valtioneuvoston asetus (600/2009).

  Helsingissä 6 päivänä helmikuuta 2014

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Lainsäädäntöneuvos
Leo Olkkonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.