107/2014

Annettu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2014

Valtioneuvoston asetus kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta annetun lain (1257/2010) 7 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 990/2013:

1 §

Jyväskylän kaupungin liitteessä olevaan karttaan merkityllä Kankaan asemakaava-alueella asemakaavassa voidaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen (895/1999) 37 §:stä poiketen sallia tontin ajokelpoisen yhteyden ja teknisen huollon järjestäminen tonttijaossa osoitettavana ja kiinteistötoimituksessa enintään viittä tonttia varten perustettavana rasitteena autopaikkojen korttelialueen kautta.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2014 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2018.

Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2014

Asunto- ja viestintäministeri
Pia Viitanen

Ympäristöneuvos
Antti Irjala

VN:n kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.