71/2014

Annettu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2014

Sisäministeriön asetus valtion varoista ryhmätunnistamistilaisuuteen osallistuvalle sivulliselle maksettavista korvauksista

Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään esitutkintalain (805/2011) 8 luvun 4 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Valtion varoista maksetaan ryhmätunnistamistilaisuuteen osallistuvalle sivulliselle korvausta matka- ja toimeentulokustannuksista sekä taloudellisesta menetyksestä siten kuin tässä asetuksessa säädetään.

2 §
Korvauksen määrä

Korvauksen määrän osalta on voimassa, mitä valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annetun asetuksen (619/2013) 2—8 §:ssä säädetään. Erityisestä syystä korvauksen määrästä voidaan poiketa.

3 §
Korvauksesta päättäminen

Korvauksesta päättää tutkinnanjohtaja.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun päätökseen haetaan muutosta siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

4 §
Korvauksen maksaminen

Korvaus maksetaan pankkisiirtona tai maksuosoituksena. Ryhmätunnistamistilaisuudessa läsnä olevalle maksu voidaan erityisestä syystä suorittaa käteisenä rahana.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 3 päivänä helmikuuta 2014.

Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2014

Sisäministeri
Päivi Räsänen

Hallitusneuvos
Katriina Laitinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.