55/2014

Annettu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2014

Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (1073/2012) 30, 43 ja 44 § seuraavasti:

30 §
Velvollisuus antaa tietoja kuntoutus-, koulutus- ja työntekomahdollisuudesta

Työ- ja elinkeinotoimiston on kerrottava julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 11 luvun 1 §:n 1 momentissa tarkoitetulle työnhakijalle tämän oikeudesta:

1) työllistymistä edistävään kuntoutukseen;

2) työllistymistä edistävään työvoimakoulutukseen;

3) sellaiseen kunnan järjestämään työntekomahdollisuuteen, joka myönnetään, jos hän ei työllisty avoimille työmarkkinoille tai hänelle soveltuvaa työvoimakoulutusta tai kuntoutusta ei voida järjestää.

Työ- ja elinkeinotoimiston on kerrottava julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 11 luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoitetulle työnhakijalle, että hänellä on oikeus:

1) työllistymistä edistävään palveluun;

2) palkkatuettuun työhön muun kuin kunnan palveluksessa;

3) sellaiseen kunnan järjestämään työntekomahdollisuuteen, joka myönnetään, jos hän ei työllisty avoimille työmarkkinoille tai hänelle soveltuvaa työllistymistä edistävää palvelua tai mahdollisuutta palkkatuettuun työhön muun kuin kunnan palveluksessa ei voida järjestää.

43 §
Avustuksen määrä

Yhdistykselle ja säätiölle avustusta voidaan myöntää enintään 100 prosenttia niistä kustannuksista, jotka avustuksen myöntävä viranomainen on hyväksynyt avustuksella katettaviksi.

Sosiaaliselle yritykselle ja muulle yhteisölle, jonka tarkoituksena on selvittää sosiaalisen yrityksen perustamismahdollisuuksia, lukuun ottamatta kuntaa ja kuntayhtymää, avustusta voidaan myöntää enintään 75 prosenttia niistä kustannuksista, jotka avustuksen myöntävä viranomainen on hyväksynyt avustuksella katettaviksi.

Kunnalle ja kuntayhtymälle avustusta voidaan myöntää enintään 50 prosenttia niistä kustannuksista, jotka avustuksen myöntävä viranomainen on hyväksynyt avustuksella katettaviksi.

Avustuksen tukitasosta ja määrästä päätettäessä otetaan huomioon avustettavan toiminnan sisältö sekä toiminnan kohderyhmään kuuluvien henkilöiden määrä ja henkilökohtaisen ohjauksen ja tuen tarve. Lisäksi voidaan ottaa huomioon avustettavasta toiminnasta saatavat tulot.

44 §
Kunnalle ja kuntayhtymälle eräissä tapauksissa myönnettävän avustuksen määrä

Kunnalle tai kuntayhtymälle, joka osallistuu vähintään 500 päivältä työttömyysetuutta työttömyyden perusteella saaneiden tai yhtäjaksoisesti 12 kuukautta työttöminä työnhakijoina olleiden palvelutarpeen arviointiin, palveluprosessin suunnitteluun ja seurantaan ja joka koordinoi tässä pykälässä tarkoitettujen työttömien työnhakijoiden palvelujen järjestämistä alueellaan, avustusta voidaan myöntää enintään 75 prosenttia niistä kustannuksista, jotka avustuksen myöntävä viranomainen on hyväksynyt avustuksella katettaviksi.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2014. Sen 30 §:n 2 momenttia sovelletaan kuitenkin vasta 1 päivästä tammikuuta 2017.

  Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2014

Työministeri
Lauri Ihalainen

Vanhempi hallitussihteeri
Timo Meling

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.