Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

54/2014

Annettu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2014

Valtioneuvoston asetus Suomen Teollisuussijoitus Oy –nimisestä valtionyhtiöstä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Suomen Teollisuussijoitus Oy –nimisestä valtionyhtiöstä annetun lain (1352/1999) 5 §:n ja valtioneuvostosta annetun lain (175/2003) 23 §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin niistä on ensiksi mainittu laissa 1305/2013:

1 §
 Sijoitustoiminnan tavoitteet ja suuntaaminen

Suomen Teollisuussijoitus Oy:n sijoitustoiminnan tavoitteena on edistää pääomasijoitusmarkkinoiden toimintaa ja lisätä yksityistä pääomaa tarjoamalla sitä täydentävää rahoitusta. Tavoitteena on edistää yritysten kasvua ja kansainvälistymistä, tehostaa tutkimus- ja kehitystyön tulosten kaupallistamista sekä edistää ulkomaisten pääomasijoitusten kanavoitumista Suomeen.

Yhtiön pääomasijoitukset suunnataan erityisesti kasvuvaiheen yritysten rahoituksen parantamiseen.

Lisäksi erityisin teollisuuspoliittisin perustein tehtävät sijoitukset suunnataan toimialoille, joilla on käynnissä tai ennakoitavissa merkittävä rakennemuutos.

2 §
Toimintaperiaatteet

Yhtiö toimii markkinaehtoisesti ja tekee sijoituksensa samoilla ehdoilla kuin yksityiset sijoittajat.

Sijoitukset tehdään lähtökohtaisesti yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa. Yhtiö toimii pääsääntöisesti vähemmistösijoittajana ja -omistajana kohdeyhtiöissä ja rahastoissa. Yhtiö tavoittelee sijoituksillaan tuottoa ja sijoituksiin liittyy irtautumissuunnitelma. 

Sijoituksilla ei ole toimialarajoitetta.

3 §
Teollisuuspoliittiset sijoitukset ja osakehankinnat

Teollisuuspoliittisten intressien perusteella tehtävät sijoitukset ja osakehankinnat voivat liittyä:

1) tietyn toimialan kehittämisen kannalta strategisesti tärkeän osaamisen tai teknologian taikka niihin perustuvan liiketoiminnan kehittämiseen tai säilyttämiseen Suomessa;

2) vaikutuksiltaan erityisen merkittäviin teknologiahankkeisiin;

3) vaikutuksiltaan erityisen merkittävien ulkomaisten investointien toteuttamiseen Suomessa;

4) muihin vastaaviin hankkeisiin.

4 §
Teollisuuspoliittisten sijoitusten tuottotavoite ja riski

Tuottotavoite voidaan yhtiön teollisuuspoliittisen tehtävän täyttämiseksi asettaa yksittäisissä sijoituksissa ja osakehankinnoissa pidemmälle ajanjaksolle kuin yhtiön muussa pääomasijoitustoiminnassa. Kyseisiin sijoituksiin ja osakehankintoihin liittyvänä muuta pääomasijoitustoimintaa suurempana riskinä voidaan hyväksyä yksittäisen sijoituksen suuri koko, sijoitusajan poikkeuksellinen pituus, rajoitetut mahdollisuudet riskin hajauttamiseen tai muu vastaava syy.

5 §
Muut sijoitukset

Elinkeino- ja teollisuuspoliittisen tehtävän toteuttamista palvelevan sijoitustoiminnan lisäksi yhtiö voi kohdentaa sijoituksiaan myös muihin rahastoihin ja suoriin sijoituksiin, jos se on yhtiön pitkän aikavälin liiketaloudellisen kannattavuuden turvaamiseksi välttämätöntä.

6 §
Riskienhallinta

Yhtiön tulee varmistaa, että työ- ja elinkeinoministeriöllä on mahdollisuus seurata yhtiön sijoituksiin liittyvää riskiä.

7 §
Suuret sijoituspäätökset

Jos yhtiö valmistelee yli 20 miljoonan euron yksittäistä suoraa sijoitusta, työ- ja elinkeinoministeriö vie asian, saatuaan yhtiön hallituksen esityksen, talouspoliittisen ministerivaliokunnan käsittelyyn. Työ- ja elinkeinoministeriö voi harkintansa mukaan, yhtiön hallituksen esityksestä tai omasta aloitteestaan, viedä muutakin sijoitusta koskevan asian talouspoliittisen ministerivaliokunnan käsittelyyn.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2014.

  Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2014

Elinkeinoministeri
Jan Vapaavuori

Hallitusneuvos
Matti Hietanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.