12/2014

Annettu Helsingissä 16 päivänä tammikuuta 2014

Valtioneuvoston asetus asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (128/2006) 3 §:n 1 momentti, 4 § ja 7 §:n ruotsinkielinen sanamuoto,

sellaisina kuin ne ovat 3 §:n 1 momentti ja 4 § osaksi asetuksessa 8/2013 ja 7 §:n ruotsinkielinen sanamuoto asetuksessa 115/2008, seuraavasti:

3 §

Ruokakunnan tuloja voidaan pitää vähäisinä, jos ruokakuntaan kuuluvien pysyvät tulot kuukaudessa eivät yhteenlaskettuina ylitä seuraavia tulorajoja:

Henkilöluku 1 2 3 4
Tulot (brutto) €/kk 1 530 2 555 3 410 4 345

4 §

Jos ruokakuntaan kuuluu rintamaveteraani tai rintamaveteraanin leski, 3 §:n 1 momentin tulorajojen asemesta sovelletaan seuraavia tulorajoja:

Henkilöluku 1 2 3 4
Tulot (brutto) €/kk 1 990 3 320 4 435 5 650

Rintamaveteraanilla tarkoitetaan henkilöä, jolle on annettu rintamasotilas-, rintamapalvelus-, rintama- tai veteraanitunnus taikka joka muutoin osoittaa täyttävänsä ne perusteet, jotka edellä mainitun tunnuksen saamiseksi edellytetään.


Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä tammikuuta 2014.

  Helsingissä 16 päivänä tammikuuta 2014

Asunto- ja viestintäministeri
Pia Viitanen

Lainsäädäntöneuvos
Riitta Kimari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.