Säädökset alkuperäisinä: 2013

900/2013
Laki Maanmittauslaitoksesta
899/2013
Laki kalastuslain 88 §:n muuttamisesta
898/2013
Laki rikoslain 48 a luvun muuttamisesta
897/2013
Laki puutavaran ja puutuotteiden markkinoille saattamisesta
896/2013
Laki maatalouden interventiorahastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
895/2013
Laki kirkkolain muuttamisesta
894/2013
Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain 12 a §:n muuttamisesta
893/2013
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
892/2013
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
891/2013
Laki rahankeräyslain 6 ja 7 §:n muuttamisesta
890/2013
Laki kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta annetun lain 3 ja 10 §:n muuttamisesta
889/2013
Laki Kansallisgalleriasta
888/2013
Laki sairausvakuutuslain 18 luvun 16 ja 32 §:n muuttamisesta
887/2013
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta
886/2013
Laki tupakkaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta
885/2013
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenteen turvallisuusviraston maksullisista suoritteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
884/2013
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja tilapäisestä säilytyksestä satama-alueella annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
883/2013
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta kappaletavarana aluksessa annetun asetuksen muuttamisesta
882/2013
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta
881/2013
Laki poliisilain 5 luvun 9 §:n muuttamisesta
880/2013
Laki pakkokeinolain 10 luvun 7 §:n muuttamisesta
879/2013
Laki rikoslain muuttamisesta
878/2013
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja viestintäministeriön maksullisista suoritteista
877/2013
Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämiseen liittyvien ohjelmien hallinnoinnista annetun valtioneuvoston asetuksen 10 §:n muuttamisesta
876/2013
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Kansallisen audiovisuaalisen instituutin ja kuvaohjelmalautakunnan suoritteiden maksullisuudesta
875/2013
Valtioneuvoston asetus oppilaitosten ja päiväkotien sisäilma- ja kosteusvauriohankkeisiin myönnettävästä valtionavustuksesta
874/2013
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenneviraston maksullisista suoritteista
873/2013
Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien verovuoden 2014 yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista
872/2013
Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta
871/2013
Sisäministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2014
870/2013
Laki Energiavirastosta
869/2013
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2013 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismäärästä
868/2013
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta viljakasvien siemenkaupasta
867/2013
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta nurmi- ja rehukasvien siemenkaupasta
866/2013
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvinterveyden suojelemisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
865/2013
Verohallinnon päätös vuodelta 2014 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
864/2013
Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvistamisesta
863/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus yksityistä varastointia koskevien tietojen ilmoittamisen määräajasta
862/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden valvontatoimenpiteiden siirrosta sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen hoidettavaksi annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta
861/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maitoa ja maitovalmisteita koskevien tilastotietojen keruusta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta
860/2013
Valtiovarainministeriön asetus holhousasioiden rekisterin pitämiseen kuuluvien tehtävien määräämisestä annetun valtiovarainministeriön asetuksen kumoamisesta
859/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maataloustuotteiden vientituki- ja vakuus - sekä tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistustodistusjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta
858/2013
Valtiovarainministeriön asetus verovuoden 2013 jäännösveron eräpäivistä, ennakonpalautusten maksamisesta sekä metsänhoitomaksun eräpäivistä ja vuoden 2014 kiinteistöveron eräpäivistä
857/2013
Valtioneuvoston päätös huoltovarmuuden tavoitteista
856/2013
Valtioneuvoston asetus alkoholijuomista ja väkiviinasta annetun asetuksen 25 §:n 3 momentin kumoamisesta
855/2013
Valtioneuvoston asetus vuonna 2014 myönnettävän maatilan investointituen kohdentamisesta
854/2013
Valtioneuvoston asetus kansanterveyttä sekä eläinten ja kasvien terveyttä, taudeista ilmoittamista, eläinten hyvinvointia sekä eläinten tunnistusta ja rekisteröintiä koskevien täydentävien ehtojen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 16 §:n muuttamisesta
853/2013
Valtioneuvoston asetus Interventiovarastointiin liittyvien tuotteiden kustannuksista ja valmistajien tarkastuksesta
852/2013
Valtioneuvoston asetus porotaloudesta saatujen tulojen vuoden 2013 verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
851/2013
Valtioneuvoston asetus ennakkoperintäasetuksen 2 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.