Säädökset alkuperäisinä: 2013

950/2013
Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 25 §:n muuttamisesta
949/2013
Valtioneuvoston asetus alueellisesta kuljetustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 26 §:n muuttamisesta
948/2013
Valtioneuvoston asetus elinkeinosuunnitelmatuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
947/2013
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
946/2013
Valtioneuvoston asetus tallentamattomien ääni- ja kuvanauhojen ja muiden tallennuslaitteiden valmistuksesta ja maahantuonnista suoritettavan maksun suuruudesta vuonna 2014
945/2013
Valtioneuvoston asetus poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
944/2013
Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen II-1, III, V, VI, VII ja XI-1 lukuun, mainittuun yleissopimukseen liittyvään vuoden 2000 HSC-säännöstöön, mainittuun yleissopimukseen liittyvään FSS-säännöstöön ja vuoden 1966 kansainväliseen lastiviivayleissopimukseen liittyvään vuoden 1988 pöytäkirjaan tehtyjen muutosten sekä ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 2011 ESP-säännöstön voimaansaattamisesta
943/2013
Valtioneuvoston asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan III liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
942/2013
Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen VII luvun vaarallisten aineiden kuljetusta kappaletavarana aluksessa koskevaan säännöstöön (IMDG-säännöstö) tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
941/2013
Laki ajokorttilain muuttamisesta
940/2013
Laki siviilipalveluslain muuttamisesta
939/2013
Laki rautatielain muuttamisesta
938/2013
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
937/2013
Laki nuorisolain muuttamisesta
936/2013
Laki liikuntalain muuttamisesta
935/2013
Laki kirjastolain 6 ja 7 §:n muuttamisesta
934/2013
Laki ympäristönsuojelu- ja vesiasioiden käsittelystä aluehallintovirastoissa annetun lain 3 §:n muuttamisesta
933/2013
Laki elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta
932/2013
Laki aluehallintovirastoista annetun lain muuttamisesta
931/2013
Laki kirjaamisasioiden siirtämistä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 5 §:n kumoamisesta
930/2013
Laki saamen kielilain 2 §:n muuttamisesta
929/2013
Laki kiinteistöjen kauppahintarekisteristä annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta
928/2013
Laki eräistä vesitilusjärjestelyistä annetun lain muuttamisesta
927/2013
Laki kaupanvahvistajista annetun lain muuttamisesta
926/2013
Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 23 §:n muuttamisesta
925/2013
Laki kuntarakennelain 50 ja 51 §:n muuttamisesta
924/2013
Laki käräjäoikeuslain 13 a §:n muuttamisesta
923/2013
Laki uhkasakkolain 19 §:n muuttamisesta
922/2013
Laki maakaaren muuttamisesta
921/2013
Laki ulkoilulain 5 ja 7 §:n muuttamisesta
920/2013
Laki maastoliikennelain 17 §:n muuttamisesta
919/2013
Laki yhteismetsälain 38 ja 51 §:n muuttamisesta
918/2013
Laki yhteisaluelain muuttamisesta
917/2013
Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta
916/2013
Laki maa-aineslain 9 §:n muuttamisesta
915/2013
Laki kaivoslain muuttamisesta
914/2013
Laki rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta
913/2013
Laki luonnonsuojelulain muuttamisesta
912/2013
Laki kalastuslain 37 c ja 134 §:n muuttamisesta
911/2013
Laki vesistöhankkeiden johdosta suoritettavista tilusjärjestelyistä annetun lain 4 ja 21 §:n muuttamisesta
910/2013
Laki vesilain 5 ja 17 luvun muuttamisesta
909/2013
Laki ratalain 76 §:n muuttamisesta
908/2013
Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain muuttamisesta
907/2013
Laki yksityisistä teistä annetun lain muuttamisesta
906/2013
Laki maantielain 86 ja 92 §:n muuttamisesta
905/2013
Laki kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain muuttamisesta
904/2013
Laki uusjakojen tukemisesta annetun lain muuttamisesta
903/2013
Laki kiinteistörekisterilain muuttamisesta
902/2013
Laki kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain muuttamisesta
901/2013
Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.