Säädökset alkuperäisinä: 2013

1000/2013
Korkeimman hallinto-oikeuden työjärjestys
999/2013
Sisäministeriön asetus Rajavartiolaitoksen hallitsemaa tilaa ja aluetta koskevista liikkumisrajoituksista ja -kielloista annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta
998/2013
Sisäministeriön asetus Rajavartiolaitoksen suoritteiden maksuista
997/2013
Valtioneuvoston asetus pääsystä korkeampaan koulutukseen Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
996/2013
Laki työturvallisuutta kemikaaleja käytettäessä koskevan yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
995/2013
Laki tieteellis-teknisestä yhteistyöstä Amerikan yhdysvaltain kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
994/2013
Laki veroasioita koskevista tiedoista Niuen kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
993/2013
Laki omistusasuntolainojen valtiontakauksesta annetun lain muuttamisesta
992/2013
Laki aravarajoituslain 7 §:n muuttamisesta
991/2013
Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta
990/2013
Laki kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta annetun lain muuttamisesta
989/2013
Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta
988/2013
Laki potilasvahinkolain 5 b §:n muuttamisesta
987/2013
Laki liikennevakuutuslain muuttamisesta
986/2013
Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta
985/2013
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain 65 b ja 65 c §:n muuttamisesta
984/2013
Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain muuttamisesta
983/2013
Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta
982/2013
Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta
981/2013
Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta
980/2013
Laki sairausvakuutuslain 13 luvun 11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
979/2013
Laki työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä annetun lain 6 ja 12 §:n muuttamisesta
978/2013
Laki lääkelain muuttamisesta
977/2013
Laki apteekkimaksusta annetun lain muuttamisesta
976/2013
Laki lastensuojelulain 29 §:n muuttamisesta
975/2013
Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta
974/2013
Laki sairausvakuutuslain 5 luvun 8 ja 9 §:n muuttamisesta
973/2013
Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 6 ja 7 §:n muuttamisesta
972/2013
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
971/2013
Laki työttömyyskassalain 25 §:n muuttamisesta
970/2013
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
969/2013
Laki maatalousyrittäjän eläkelain 114 §:n muuttamisesta
968/2013
Laki poronhoitajien sijaisavusta vuonna 2014
967/2013
Laki riskirahoitusta alkuvaiheen pääomarahastoihin sijoittavasta valtion kokonaan omistamasta osakeyhtiöstä
966/2013
Laki tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksestä vuosina 2013—2015 annetun lain 6 §:n muuttamisesta
965/2013
Laki yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä annetun lain 6 ja 10 §:n muuttamisesta
964/2013
Laki valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta
963/2013
Laki Tekes — teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta
962/2013
Laki kaupparekisterilain muuttamisesta
961/2013
Laki ajoneuvolain muuttamisesta
960/2013
Laki katsastustoiminnan valvontamaksusta
959/2013
Laki ajoneuvojen yksittäishyväksynnän väliaikaisesta järjestämisestä annetun lain muuttamisesta
958/2013
Laki ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä
957/2013
Laki ajoneuvojen katsastustoiminnasta
956/2013
Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta
955/2013
Laki tie- ja katuverkon tietojärjestelmästä annetun lain 8 §:n muuttamisesta
954/2013
Sisäministeriön asetus Hätäkeskuslaitoksen maksullisista suoritteista
953/2013
Oikeusministeriön asetus vangitsemisasioiden ja muiden kiireellisten asioiden käsittelystä käräjäoikeuksissa eräissä tapauksissa
952/2013
Valtioneuvoston asetus eläkkeensaajan asumistuen määräytymisperusteista vuonna 2014
951/2013
Valtioneuvoston asetus tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain 9 §:ssä säädetyn laiminlyöntimaksun rahamäärän tarkistamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.