Säädökset alkuperäisinä: 2013

1050/2013
Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta
1049/2013
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
1048/2013
Laki säätiön valvontamaksusta
1047/2013
Laki julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista annetun lain 21 a §:n muuttamisesta
1046/2013
Laki tilintarkastuslain muuttamisesta
1045/2013
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
1044/2013
Laki lukiolain muuttamisesta
1043/2013
Laki valtion eläkerahastosta annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta
1042/2013
Laki valtion eläkelain muuttamisesta
1041/2013
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen maisteriohjelmista annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen kumoamisesta
1040/2013
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä, yliopistojen koulutusohjelmista ja erikoistumiskoulutuksista annetun opetusministeriön asetuksen muuttamisesta
1039/2013
Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1038/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus rakentamisinvestointien hyväksyttävistä yksikkökustannuksista
1037/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kanojen ja kalkkunoiden salmonellavalvonnasta
1036/2013
Maa ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä siirrettävää siipikarjaa ja siirrettäviä siipikarjan siitosmunia koskevista terveysvaatimuksista
1035/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä siirrettäviä eläimiä, alkioita ja sukusoluja koskevista eläintautivaatimuksista
1034/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus hevoseläinten sukusoluille ja alkioille eläintautien vastustamiseksi asetettavista vaatimuksista
1033/2013
Maa ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä siirrettäviä hevoseläimiä sekä hevoseläinten alkioita ja sukusoluja koskevista terveysvaatimuksista
1032/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus lampaiden ja vuohien sukusoluille ja alkioille eläintautien vastustamiseksi asetettavista vaatimuksista
1031/2013
Maa ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä siirrettäviä lampaita ja vuohia sekä lampaiden ja vuohien alkioita ja sukusoluja koskevista terveysvaatimuksista
1030/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus nautaeläinten ja sikojen salmonellavalvonnasta
1029/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus karjun spermalle eläintautien vastustamiseksi asetettavista vaatimuksista
1028/2013
Maa ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä siirrettäviä sikoja sekä sikojen alkioita ja sukusoluja koskevista terveysvaatimuksista
1027/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus naudan alkioille ja munasoluille eläintautien vastustamiseksi asetettavista vaatimuksista
1026/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus sonnin spermalle eläintautien vastustamiseksi asetettavista vaatimuksista
1025/2013
Maa ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä siirrettäviä nautaeläimiä sekä nautaeläinten alkioita ja sukusoluja koskevista terveysvaatimuksista
1024/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläintautien vastustamiseen liittyvistä yleisistä vaatimuksista siirrettäessä eläviä eläimiä, alkioita ja sukusoluja Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä
1023/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistysten julkisten hallintotehtävien maksuista vuonna 2014
1022/2013
Eduskunnan päätös eduskunnan työjärjestyksen 32 §:n muuttamisesta
1021/2013
Puolustusministeriön asetus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön pätevyysvaatimuksista ja palvelussuhteen ehdoista annetun puolustusministeriön asetuksen 11 §:n muuttamisesta
1020/2013
Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten maksullisista suoritteista vuosina 2014-2015
1019/2013
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen maksullisista suoritteista
1018/2013
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä vakavaraisuuspääomasta
1017/2013
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1016/2013
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1015/2013
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus merimieseläkekassan vakuutusteknisen vastuuvelan laskuperusteista ja perusteista merimieseläkelain 153 §:n mukaista vastuunjakoa varten
1014/2013
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus mittatekniikan keskuksen maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen 4 §:n muuttamisesta
1013/2013
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Matkailun edistämiskeskuksen maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen 3 §:n muuttamisesta
1012/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kunnaneläinlääkärin maksullisista suoritteista
1011/2013
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kalojen tarttuvan haimakuoliotaudin ja kalojen bakteeriperäisen munuaistaudin leviämisen estämiseksi perustettavista rajoitusalueista
1010/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläintautien ilmoittamisesta ja mikrobikantojen toimittamisesta
1009/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kaloissa, äyriäisissä ja nilviäisissä esiintyvien eläintautien vastustamisesta
1008/2013
Maa- ja metsätalousministeriön päätös mehiläisten varroatoosin leviämisen estämiseksi perustettavasta rajoitusalueesta
1007/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavista eräistä elävistä eläimistä sekä niiden alkioista ja sukusoluista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1006/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavista hevoseläimistä sekä niiden alkioista ja sukusoluista
1005/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vapaaehtoisesta eläinten terveysvalvonnasta
1004/2013
Valtiovarainministeriön asetus julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan maksullisista suoritteista
1003/2013
Puolustusministeriön asetus puolustushallinnon rakennuslaitoksen maksullisista suoritteista vuosina 2014—2016
1002/2013
Puolustusministeriön asetus puolustusvoimien maksullisista suoritteista vuosina 2014—2016
1001/2013
Puolustusministeriön asetus puolustusministeriön maksullisista suoritteista vuosina 2014—2016

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.