Säädökset alkuperäisinä: 2013

1100/2013
Valtioneuvoston asetus kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden apteekkien apteekkimaksusta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1099/2013
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon kunnallisten toimintayksiköiden sisäilma- ja kosteusvauriohankkeisiin myönnettävästä valtionavustuksesta
1098/2013
Valtioneuvoston asetus huumausaineena pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1097/2013
Valtioneuvoston asetus Energiavirastosta
1096/2013
Valtioneuvoston asetus siviilipalveluksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1095/2013
Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä annetussa laissa tarkoitetuista tukialueista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1094/2013
Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1093/2013
Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1092/2013
Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista vuosina 2014 ja 2015
1091/2013
Laki metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta
1090/2013
Laki metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain muuttamisesta
1089/2013
Laki kasvinsuojeluaineista annetun lain 20 §:n muuttamisesta
1088/2013
Laki Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
1087/2013
Laki metsätuhojen torjunnasta
1086/2013
Laki rikoslain 48 a luvun 3 §:n muuttamisesta
1085/2013
Laki metsälain muuttamisesta
1084/2013
Laki makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta annetun lain muuttamisesta
1083/2013
Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta
1082/2013
Valtioneuvoston asetus Maanmittauslaitoksesta
1081/2013
Valtioneuvoston asetus tekijänoikeusasetuksen muuttamisesta
1080/2013
Valtioneuvoston asetus poliisista
1079/2013
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1078/2013
Sisäasiainministeriön asetus sisäministeriön työjärjestyksestä
1077/2013
Valtioneuvoston asetus ehdonalaisen vapauden valvonnasta
1076/2013
Valtioneuvoston asetus valvotusta koevapaudesta
1075/2013
Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä maaoikeuden käsiteltäviksi säädetyissä asioissa
1074/2013
Valtioneuvoston asetus Kansallisgalleriasta
1073/2013
Laki yleisradioverosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1072/2013
Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 2 ja 4 §:n ja muuttamisesta
1071/2013
Laki merimiesten vuosilomalain muuttamisesta
1070/2013
Laki merityöaikalain 19 b §:n kumoamisesta
1069/2013
Laki merityösopimuslain 3 luvun 4 §:n kumoamisesta
1068/2013
Laki valtion varoista korvattavista merimiesten matkakustannuksista
1067/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden silakan ja kilohailin troolikalastuksen keskeyttämisestä Suomenlahdella ja Pohjoisella Itämerellä annettujen maa- ja metsätalousministeriön asetusten kumoamisesta
1066/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoittamisesta vuonna 2014
1065/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoittamisesta vuonna 2013 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 2 §:n kumoamisesta
1064/2013
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus arkistolaitoksen suoritteiden maksuista
1063/2013
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Kotimaisten kielten keskuksen suoritteiden maksuista
1062/2013
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen 23 a §:n muuttamisesta
1061/2013
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen hyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen 25 §:n muuttamisesta
1060/2013
Valtioneuvoston asetus ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1059/2013
Valtioneuvoston asetus Tekes – teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1058/2013
Valtioneuvoston asetus tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 3 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta
1057/2013
Valtioneuvoston asetus tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista
1056/2013
Valtioneuvoston asetus sisäministeriöstä
1055/2013
Laki kansainvälisen korruptionvastaisen akatemian perustamisesta kansainväliseksi järjestöksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1054/2013
Laki vuorotteluvapaalain 15 §:n muuttamisesta
1053/2013
Laki merityösopimuslain 10 luvun 4 ja 5 §:n muuttamisesta
1052/2013
Laki kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 37 a §:n muuttamisesta
1051/2013
Laki työsopimuslain 9 luvun 3 a ja 3 b §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.