Säädökset alkuperäisinä: 2013

1150/2013
Laki tullilain 23 a ja 43 §:n muuttamisesta
1149/2013
Laki puolustustilalain 9 §:n muuttamisesta
1148/2013
Laki ydinenergialain 68 §:n muuttamisesta
1147/2013
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 5 luvun 3 §:n muuttamisesta
1146/2013
Laki pakkokeinolain muuttamisesta
1145/2013
Laki esitutkintalain muuttamisesta
1144/2013
Valtioneuvoston asetus elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksista
1143/2013
Valtion talousarvio vuodelle 2014
1142/2013
Vuoden 2013 V lisätalousarvio
1141/2013
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta
1140/2013
Laki koulutuksen korvaamisesta
1139/2013
Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain 7 a §:n muuttamisesta
1138/2013
Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain muuttamisesta
1137/2013
Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain muuttamisesta
1136/2013
Laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä
1135/2013
Laki kiinteistörekisterilain 3 ja 7 §:n muuttamisesta
1134/2013
Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta
1133/2013
Laki maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta
1132/2013
Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta
1131/2013
Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta
1130/2013
Laki patentti- ja rekisterihallituksen valitusasioiden käsittelystä annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaanpanosta
1129/2013
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeen määräämisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1128/2013
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sotilasvammalain 18 §:n 2 momentissa tarkoitetun tulorajan tarkistamisesta
1127/2013
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus turkistuottajille järjestettävien lomituspalvelujen enimmäismääristä vuonna 2014
1126/2013
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vuoden 2014 liikenneturvallisuusmaksusta
1125/2013
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen korvauksiin ja yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen rahoitukseen oikeutetuista palvelujen tuottajista
1124/2013
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus siviilipalvelusvelvollisten matkakorvauksista ja maksuttomien lomamatkojen määristä annetun työministeriön asetuksen 3 §:n kumoamisesta
1123/2013
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä tiedoista
1122/2013
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista
1121/2013
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
1120/2013
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
1119/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen palvelupisteistä ja niiden sijainnista
1118/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus puutavaran virallisesta mittauksesta, valvontamittauksesta ja mittauslautakunnan käsittelystä perittävästä maksusta
1117/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen metsäkeskuksen julkisen palvelun yksikön suoritteiden maksullisuudesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1116/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja metsätalousministeriön työjärjestyksestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1115/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus  maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen suoritteista perittävistä maksuista
1114/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1113/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ojitussuunnitelman hankkimisesta perittävistä maksuista
1112/2013
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opetus- ja kulttuuriministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
1111/2013
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta
1110/2013
Valtiovarainministeriön asetus valtiovarainministeriön maksullisista suoritteista
1109/2013
Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2014 taidekilpailupalkintojen verovapaudesta
1108/2013
Valtiovarainministeriön asetus Tilastokeskuksen suoritteiden maksullisuudesta
1107/2013
Puolustusministeriön asetus puolustusministeriön työjärjestyksestä annetun puolustusministeriön asetuksen muuttamisesta
1106/2013
Sisäministeriön asetus poliisin virkapuvusta
1105/2013
Sisäasiainministeriön ilmoitus sisäasiainministeriön asetuksesta Raha-automaattiyhdistyksen rahapelien pelisäännöistä
1104/2013
Sisäministeriön asetus liikkumis- ja oleskelurajoituksista
1103/2013
Verohallinnon päätös yleisestä tiedonantovelvollisuudesta
1102/2013
Valtioneuvoston asetus sotainvalidien puolisoiden, leskien ja sotaleskien kuntoutuksesta vuonna 2014
1101/2013
Valtioneuvoston asetus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille vuonna 2014 maksettavasta rintama-avustuksesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.