Säädökset alkuperäisinä: 2013

1200/2013
Laki lääkelain muuttamisesta
1199/2013
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
1198/2013
Laki työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
1197/2013
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
1196/2013
Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain muuttamisesta
1195/2013
Laki elintarvikelain 2 §:n 3 momentin kumoamisesta
1194/2013
Laki maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta
1193/2013
Laki vesilain muuttamisesta
1192/2013
Laki poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisen hallinnoinnista
1191/2013
Laki satovahinkojen korvaamisesta annetun lain kumoamisesta
1190/2013
Laki satovahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta
1189/2013
Laki totopelien tuottojen käyttämisestä hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1188/2013
Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta
1187/2013
Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta annetun lain kumoamisesta
1186/2013
Laki Euroopan yhteisön ja Venäjän federaation välillä tehdyn takaisinottoa koskevan sopimuksen toteuttamismenettelyistä Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä tehdyn täytäntöönpanopöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 2 §:n kumoamisesta
1185/2013
Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain muuttamisesta
1184/2013
Laki arpajaislain muuttamisesta
1183/2013
Laki Euroopan unionin jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välisen tietojen ja tiedustelutietojen vaihdon yksinkertaistamisesta tehdyn neuvoston puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta
1182/2013
Laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain muuttamisesta
1181/2013
Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta
1180/2013
Laki Euroopan unionin jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välisen tietojen ja tiedustelutietojen vaihdon yksinkertaistamisesta tehdyn neuvoston puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1179/2013
Laki biopankkilain 38 §:n muuttamisesta
1178/2013
Laki jätelain 135 §:n muuttamisesta
1177/2013
Laki rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä annetun lain 48 §:n muuttamisesta
1176/2013
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain 62 §:n 1 momentin kumoamisesta
1175/2013
Laki eläintunnistusjärjestelmästä annetun lain 30 §:n muuttamisesta
1174/2013
Laki rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta
1173/2013
Laki uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 47 §:n muuttamisesta
1172/2013
Laki rautatielain 78 §:n muuttamisesta
1171/2013
Laki pelastuslain 41 §:n muuttamisesta
1170/2013
Laki kuluttajaturvallisuuslain 46 §:n muuttamisesta
1169/2013
Laki kilpailulain 37 §:n muuttamisesta
1168/2013
Laki poliisilain muuttamisesta
1167/2013
Laki opiskeluun liittyvissä työhön rinnastettavissa olosuhteissa syntyneen vamman tai sairauden korvaamisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1166/2013
Laki opintotukilain 3 §:n muuttamisesta
1165/2013
Laki poliisin hallinnosta annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta
1164/2013
Laki Poliisiammattikorkeakoulusta
1163/2013
Laki valvotusta koevapaudesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta
1162/2013
Laki varojen jäädyttämisestä terrorismin torjumiseksi annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1161/2013
Laki ulosottokaaren 2 luvun 2 §:n muuttamisesta
1160/2013
Laki kasvinsuojeluaineista annetun lain 32 §:n muuttamisesta
1159/2013
Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 5 ja 16 §:n muuttamisesta
1158/2013
Laki alusrekisterilain 9 ja 10 §:n muuttamisesta
1157/2013
Laki yrityskiinnityslain 25 §:n muuttamisesta
1156/2013
Laki autokiinnityslain 15 §:n muuttamisesta
1155/2013
Laki eräiden Suomeen tuotavien näyttelyesineiden takavarikoinnin kieltämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1154/2013
Laki valvontarangaistuksesta annetun lain 6 ja 35 §:n muuttamisesta
1153/2013
Laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta
1152/2013
Laki valmisteverotuslain 103 §:n muuttamisesta
1151/2013
Laki rajavartiolain 47 a §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.