Säädökset alkuperäisinä: 2013

150/2013
Valtioneuvoston asetus merityötä koskevaan vuoden 2006 yleissopimukseen liittyvien säännösten voimaantulosta
149/2013
Valtioneuvoston asetus Pelastusopistosta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
148/2013
Valtioneuvoston asetus veroasioita koskevista tiedoista Liberian kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
147/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tunnuspituudeltaan enintään 24 metrin pituisten kalastusalusten harjoittaman silakan ja kilohailin troolikalastuksen keskeyttämisestä Suomenlahdella sekä pohjoisella Itämerellä
146/2013
Valtioneuvoston asetus Sveitsin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämisestä tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjojen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
145/2013
Verohallinnon päätös  varainsiirtoveron maksamisesta ja ilmoittamisesta
144/2013
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus sotilasajoneuvoasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen kumoamisesta
143/2013
Valtioneuvoston asetus nimetylle katsastajalle ja aluksenmittaajalle sekä nimetylle tarkastajalle maksettavien palkkioiden suuruudesta
142/2013
Valtioneuvoston asetus tilatukijärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen 6 ja 7 §:n muuttamisesta
141/2013
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2013 maksettavista lypsylehmä- ja nautapalkkioista, teuraskaritsan laatupalkkiosta, valkuais- ja öljykasvipalkkiosta sekä tärkkelysperunapalkkiosta
140/2013
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2013 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismäärästä
139/2013
Valtioneuvoston asetus tuomareiden nimittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
138/2013
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain 44 §:n muuttamisesta
137/2013
Laki eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä annetun lain 9 §:n muuttamisesta
136/2013
Laki alkoholilain 53 §:n muuttamisesta
135/2013
Laki rajat ylittävästä kieltomenettelystä annetun lain 3 §:n muuttamisesta
134/2013
Laki arpajaislain 62 c ja 66 a §:n muuttamisesta
133/2013
Laki kuluttajansuojalain 2 luvun 20 §:n ja 3 luvun 4 §:n muuttamisesta
132/2013
Laki julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista annetun lain 93 ja 106 §:n muuttamisesta
131/2013
Laki julkisista hankinnoista annetun lain 91 ja 105 §:n muuttamisesta
130/2013
Laki sähköntuotannon ja -kulutuksen välistä tasapainoa varmistavasta tehoreservistä annetun lain 21 §:n muuttamisesta
129/2013
Laki televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 36 ja 36 a §:n muuttamisesta
128/2013
Laki viestintämarkkinalain muuttamisesta
127/2013
Laki hiilidioksidin talteenottamisesta ja varastoinnista annetun lain 16 §:n muuttamisesta
126/2013
Laki lentoasemaverkosta ja -maksuista annetun lain 13 §:n muuttamisesta
125/2013
Laki maakaasumarkkinalain 9 luvun 4 §:n muuttamisesta
124/2013
Laki sähkömarkkinalain 51 §:n muuttamisesta
123/2013
Laki kilpailulain 43 §:n muuttamisesta
122/2013
Laki valtion virkamieslain 46 a §:n muuttamisesta
121/2013
Laki tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta
120/2013
Laki todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain muuttamisesta
119/2013
Laki oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 4 ja 12 §:n muuttamisesta
118/2013
Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta
117/2013
Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain muuttamisesta
116/2013
Laki verkkotunnuslain 18 §:n muuttamisesta
115/2013
Laki kasvinjalostajanoikeudesta annetun lain muuttamisesta
114/2013
Laki patentti- ja rekisterihallituksen valitusasioiden käsittelystä annetun lain kumoamisesta
113/2013
Laki patentti- ja rekisterihallituksen valitusasioiden käsittelystä annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta
112/2013
Laki patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain muuttamisesta
111/2013
Laki kaupparekisterilain 29 §:n muuttamisesta
110/2013
Laki toiminimilain muuttamisesta
109/2013
Laki mallioikeuslain muuttamisesta
108/2013
Laki yhteismerkkilain muuttamisesta
107/2013
Laki tavaramerkkilain muuttamisesta
106/2013
Laki yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin annetun lain muuttamisesta
105/2013
Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta
104/2013
Laki maanpuolustukselle merkityksellisistä keksinnöistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta
103/2013
Laki oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin annetun lain 3 ja 13 §:n muuttamisesta
102/2013
Laki oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin annetun lain 12 §:n muuttamisesta
101/2013
Laki patenttilain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.