Säädökset alkuperäisinä: 2013

250/2013
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus KHT- ja HTM-tilintarkastajan hyväksymisvaatimuksista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen muuttamisesta
249/2013
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja tilapäisestä säilytyksestä satama-alueella annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
248/2013
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta kappaletavarana aluksessa annetun asetuksen muuttamisesta
247/2013
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta lannoitevalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
246/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavista eläimistä saatavista sivutuotteista, niistä johdetuista tuotteista sekä eläintautien leviämisen vaaraa aiheuttavista muista tavaroista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 19 §:n muuttamisesta
245/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavista linnunmunista, munatuotteista ja munatuotteita sisältävistä yhdistelmätuotteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 6 §:n muuttamisesta
244/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinten hyvinvoinnin tuesta vuosina 2008—2013 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 5 §:n muuttamisesta
243/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteistä ja maatalouden ympäristötuen erityistuista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 41 §:n muuttamisesta
242/2013
Valtioneuvoston asetus tilatukijärjestelmästä
241/2013
Valtioneuvoston asetus tuesta tilaneuvontaan vuonna 2013
240/2013
Valtioneuvoston asetus ei-tuotannollisten investointien tuesta vuosina 2008—2013 annetun valtioneuvoston asetuksen 18 §:n muuttamisesta
239/2013
Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvoinnin tuesta vuosina 2008—2013 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
238/2013
Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina 2007—2013 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
237/2013
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2013 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 9 §:n ja liitteen 1 muuttamisesta
236/2013
Valtioneuvoston asetus tilatukijärjestelmän kansallisen varannon käytöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
235/2013
Valtioneuvoston asetus maataloustukihakemuksen siirtämisessä vuonna 2013 noudatettavasta menettelystä
234/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hallinnosta vuonna 2013
233/2013
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista
232/2013
Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön työjärjestyksestä annetun oikeusministeriön asetuksen muuttamisesta
231/2013
Sisäasiainministeriön asetus sisäasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
230/2013
Sisäasiainministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta
229/2013
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta puna-apilan, alsikeapilan, nurminadan, härkäpavun ja herneen kylvösiemenen sertifiointia koskevasta väliaikaisesta poikkeuksesta
228/2013
Sisäasiainministeriön asetus erityistä vaaraa aiheuttavien kohteiden ulkoisesta pelastussuunnitelmasta annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta
227/2013
Valtioneuvoston asetus työ- ja elinkeinoministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
226/2013
Valtioneuvoston asetus täydentäviin ehtoihin liittyvistä hyvän maatalouden ja ympäristön vähimmäisvaatimuksista
225/2013
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2013 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta
224/2013
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus laivaväeltä vaadittavasta näkö- ja kuulokyvystä
223/2013
Sisäasiainministeriön asetus rajavartiolaitoksen virkapuvusta ja rajavartiomiehen tunnuksesta annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta
222/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavista sammakonreisistä ja etanoista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
221/2013
Laki Kroatian liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kroatian tasavallan välillä tehdyn vakautus- ja assosiaatiosopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta
220/2013
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen päätös lääkeluettelosta
219/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maidon tuotantotuen hakemisesta ja maksamisen edellytyksistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 3 § ja 4 §:n 2 momentin kumoamisesta
218/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kasvihuonetuotannon tuesta vuonna 2013 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
217/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakemusten toimittamisesta sekä kotieläinten laskentapäivistä ja -ajankohdista vuonna 2013 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
216/2013
Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista annetun tasavallan presidentin asetuksen muuttamisesta
215/2013
Laki tasavallan presidentin palkkiosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
214/2013
Laki tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi Kyproksen kanssa tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
213/2013
Laki veroasioita koskevista tiedoista Jamaikan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
212/2013
Laki tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Tadžikistanin kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
211/2013
Laki vuoden 2009 lääkevahinkokorvausten osittaisesta rahoittamisesta valtion varoista
210/2013
Laki turvallisuustoimenpiteistä turvallisuusluokitellun tiedon suojaamiseksi Yhdysvaltojen kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
209/2013
Laki korkolain 2 §:n muuttamisesta
208/2013
Laki eräiden luotonantajien rekisteröinnistä annetun lain muuttamisesta
207/2013
Laki kuluttajansuojalain 7 luvun muuttamisesta
206/2013
Laki metsästyslain muuttamisesta
205/2013
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä vakavaraisuuspääomasta
204/2013
Valtioneuvoston asetus alusten ympäristönsuojelua parantavien investointitukien yleisistä ehdoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
203/2013
Valtioneuvoston asetus vuoden 2012 satovahinkojen viljelmäkohtaisista korvausosuuksista
202/2013
Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvausten, maatalouden ympäristötuen, eläinten hyvinvoinnin tuen ja ei-tuotannollisten investointien tuen hakemisesta vuonna 2013
201/2013
Valtioneuvoston asetus eläintautien vastustamisesta eläinten kuljetuksessa annetun asetuksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.