Säädökset alkuperäisinä: 2013

300/2013
Laki ulkomailla annetun elatusapua koskevan päätöksen tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
299/2013
Laki Suomen keskusviranomaisesta eräissä elatusapua koskevissa kansainvälisissä asioissa annetun lain 2 §:n muuttamisesta
298/2013
Laki elatusvelvoitteita koskevan neuvoston asetuksen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta
297/2013
Valtioneuvoston asetus terveyden edistämisen määrärahasta annetun asetuksen 4 §:n muuttamisesta
296/2013
Valtioneuvoston asetus tartuntatautiasetuksen liitteen 2 muuttamisesta
295/2013
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2013 maksettavasta luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisäosasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
294/2013
Valtioneuvoston asetus Suomenlinnan hoitokunnasta
293/2013
Valtioneuvoston asetus kansalaisuudesta
292/2013
Valtioneuvoston asetus turvallisuustoimenpiteistä turvallisuusluokitellun tiedon suojaamiseksi Yhdysvaltojen kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
291/2013
Valtioneuvoston asetus Palestiinalaishallinnon kanssa Suomen tuesta palestiinalaishallinnolle Mécanisme Palestino Européen de Gestion et d´Aide Socio-économique (PEGASE) -mekanismin ohjelman ”Supporting Palestinian Public Administration and Services” kautta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
290/2013
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä annetun lain 8 §:n muuttamisesta
289/2013
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain 11 §:n muuttamisesta
288/2013
Laki eurooppalaisesta todisteiden luovuttamismääräyksestä esineiden, asiakirjojen ja tietojen hankkimiseksi rikosasian käsittelyä varten tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta annetun lain 5 ja 10 §:n muuttamisesta
287/2013
Laki omaisuuden tai todistusaineiston jäädyttämistä koskevien päätösten täytäntöönpanosta Euroopan unionissa annetun lain 5 ja 16 §:n muuttamisesta
286/2013
Laki poronhoitajien sijaisapukokeilusta annetun lain 10 §:n muuttamisesta
285/2013
Laki poronhoitolain muuttamisesta
284/2013
Laki ryhmäkannelain 3 §:n muuttamisesta
283/2013
Laki merilain 21 luvun 1 §:n muuttamisesta
282/2013
Laki hallinto-oikeuslain 1 ja 2 §:n muuttamisesta
281/2013
Laki hovioikeuslain muuttamisesta
280/2013
Laki ilmailulain muuttamisesta
279/2013
Laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä annetun lain muuttamisesta
278/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tunnuspituudeltaan enintään 20 metrin pituisten kalastusalusten harjoittaman silakan ja kilohailin troolikalastuksen keskeyttämisestä ICES:n osa-alueilla 25—28
277/2013
Laki ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain muuttamisesta
276/2013
Laki vuosilomalain muuttamisesta
275/2013
Valtioneuvoston asetus tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi Kyproksen kanssa tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja sopimuksen ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
274/2013
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2012 maksettavista lypsylehmä- ja nautapalkkioista, teuraskaritsan laatupalkkiosta, valkuais- ja öljykasvipalkkiosta sekä tärkkelysperunapalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
273/2013
Laki turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
272/2013
Laki eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain 8 ja 12 §:n muuttamisesta
271/2013
Laki vaalilain 5 ja 11 §:n muuttamisesta
270/2013
Valtioneuvoston asetus metsästysasetuksen muuttamisesta
269/2013
Valtioneuvoston asetus Kazakstanin diplomaattipassin haltijoiden vapauttamisesta viisumivelvollisuudesta
268/2013
Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisen ilmailualueen perustamista koskevan monenvälisen sopimuksen ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain väliaikaisesta soveltamisesta
267/2013
Valtioneuvoston asetus joukkoliikenteen valtionavustuksista
266/2013
Laki pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
265/2013
Laki alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain 14 g §:n muuttamisesta
264/2013
Laki merilain muuttamisesta
263/2013
Laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta
262/2013
Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
261/2013
Laki valtion vakuusrahastosta annetun lain 19 b §:n muuttamisesta
260/2013
Laki maksupalvelulain muuttamisesta
259/2013
Laki maksulaitoslain muuttamisesta
258/2013
Laki arvopaperimarkkinalain 1 luvun 5 §:n ja 15 luvun 1 §:n muuttamisesta
257/2013
Laki kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain muuttamisesta
256/2013
Laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain muuttamisesta
255/2013
Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta
254/2013
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta
253/2013
Laki tieliikennelain muuttamisesta
252/2013
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
251/2013
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eräiden aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueen toimialueista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.