Säädökset alkuperäisinä: 2013

350/2013
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Kiinan kansantasavallan Hongkongin erityishallintoalueen kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
349/2013
Laki yrittäjäkuljettajien työajasta tieliikenteessä
348/2013
Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta
347/2013
Laki rikoslain 10 ja 44 luvun muuttamisesta
346/2013
Valtioneuvoston asetus metsästysasetuksen 16 §:n muuttamisesta
345/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalastuksenvalvonnassa käytettävän näyttömääräyksen sisällöstä
344/2013
Verohallinnon päätös Ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista annetun päätöksen muuttamisesta
343/2013
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen korvauksen perusteista vuonna 2013
342/2013
Valtioneuvoston asetus hätäkeskustoiminnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
341/2013
Valtioneuvoston asetus sijoitustoiminnan veronhuojennuksesta verovuosina 2013—2015 annetun lain ja verotusmenettelystä annetun lain 16 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
340/2013
Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä ulosottovalituksia koskevissa asioissa
339/2013
Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä yrityksen saneerausta koskevissa asioissa
338/2013
Valtioneuvoston asetus hallinto-oikeuksien tuomiopiireistä
337/2013
Valtioneuvoston asetus hovioikeuksien tuomiopiireistä
336/2013
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen hyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen 26 ja 29 §:n muuttamisesta
335/2013
Valtioneuvoston asetus ajoneuvoliikennerekisterin tiedoista annetun valtioneuvoston asetuksen 15 ja 19 §:n muuttamisesta
334/2013
Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 15 ja 18 §:n muuttamisesta
333/2013
Valtioneuvoston asetus suuronnettomuuksien torjunnasta teollisuudessa tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
332/2013
Valtioneuvoston asetus jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
331/2013
Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista
330/2013
Laki lääkelain muuttamisesta
329/2013
Laki työturvallisuuslain muuttamisesta
328/2013
Laki maantielain 5 ja 42 §:n muuttamisesta
327/2013
Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 35 ja 36 §:n muuttamisesta
326/2013
Laki rikoslain 46 luvun 1 §:n muuttamisesta
325/2013
Laki varojen jäädyttämisestä terrorismin torjumiseksi
324/2013
Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 136 artiklan muuttamisesta tehdyn päätöksen voimaansaattamisesta
323/2013
Laki rautatielain muuttamisesta
322/2013
Laki sijoitustoiminnan veronhuojennuksesta verovuosina 2013—2015 annetun lain 8 §:n muuttamisesta
321/2013
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus  työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
320/2013
Laki nuoren rikoksesta epäillyn tilanteen selvittämisestä annetun lain 3 ja 4 §:n muuttamisesta
319/2013
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta hukkakaurasta kylvösiementuotannossa annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta
318/2013
Valtiovarainministeriön asetus maakuntien -juhlarahoista
317/2013
Valtioneuvoston asetus terävien instrumenttien aiheuttamien tapaturmien ehkäisemisestä terveydenhuoltoalalla
316/2013
Valtioneuvoston asetus kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
315/2013
Valtioneuvoston asetus elintarviketalouden laatujärjestelmien kehittämisen avustamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 14 §:n muuttamisesta
314/2013
Valtioneuvoston asetus koulumaitotukeen kelpoisista tuotteista
313/2013
Valtioneuvoston asetus Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopimuksen kalastussäännön 16 §:ssä tarkoitetun pöytäkirjan voimaansaattamisesta
312/2013
Valtioneuvoston asetus maa- ja metsätalousministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta
311/2013
Valtioneuvoston asetus puolustustarvikkeiden vientiä koskevan lupaharkinnan yleisistä edellytyksistä
310/2013
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
309/2013
Valtioneuvoston asetus riistavahingoista
308/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä elintarvikkeita koskevista vaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 8 ja 10 §:n muuttamisesta
307/2013
Puolustusministeriön asetus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön pätevyysvaatimuksista ja palvelussuhteen ehdoista annetun puolustusministeriön asetuksen 7 §:n muuttamisesta
306/2013
Laki yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta
305/2013
Laki patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista annetun lain muuttamisesta
304/2013
Laki passilain muuttamisesta annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta
303/2013
Laki passilain muuttamisesta
302/2013
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta
301/2013
Laki Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta annetun lain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.