Säädökset alkuperäisinä: 2013

1250/2013
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 55 §:n 4 momentin kumoamisesta
1249/2013
Laki Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain 24 §:n kumoamisesta
1248/2013
Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
1247/2013
Laki Verohallinnosta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
1246/2013
Laki tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
1245/2013
Vuoden 2014 tuloveroasteikkolaki
1244/2013
Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1243/2013
Laki opintotukilain muuttamisesta
1242/2013
Laki tuotannollisten investointien korotetuista poistoista verovuosina 2013—2015 annetun lain muuttamisesta
1241/2013
Laki tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksestä vuosina 2013—2015 annetun lain muuttamisesta
1240/2013
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta
1239/2013
Laki maatilatalouden tuloverolain 5 §:n muuttamisesta
1238/2013
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta
1237/2013
Laki tuloverolain muuttamisesta
1236/2013
Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 12 luvun 3 §:n muuttamisesta
1235/2013
Laki tuloverolain 80 §:n muuttamisesta
1234/2013
Laki rikoslain 47 luvun 4 §:n muuttamisesta
1233/2013
Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa
1232/2013
Laki rikoslain 45 luvun 27 §:n muuttamisesta
1231/2013
Laki hätäkeskustoiminnasta annetun lain 20 §:n muuttamisesta
1230/2013
Laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain muuttamisesta
1229/2013
Laki rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain muuttamisesta
1228/2013
Laki valtiokonttorista annetun lain 2 §:n 4 momentin kumoamisesta
1227/2013
Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta annetun lain 11 §:n ja 13 §:n 3 momentin kumoamisesta
1226/2013
Laki valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä
1225/2013
Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta
1224/2013
Laki lapsilisälain muuttamisesta
1223/2013
Laki erikoissairaanhoitolain 3 §:n muuttamisesta
1222/2013
Laki kansanterveyslain 14 §:n muuttamisesta
1221/2013
Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta
1220/2013
Laki aravarajoituslain 4 §:n muuttamisesta
1219/2013
Laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 7 §:n muuttamisesta
1218/2013
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
1217/2013
Laki vähemmistövaltuutetusta ja syrjintälautakunnasta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1216/2013
Laki säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain muuttamisesta
1215/2013
Laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 6 ja 9 §:n muuttamisesta
1214/2013
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
1213/2013
Laki vaalilain 2 ja 18 §:n muuttamisesta
1212/2013
Laki sähkömarkkinalain 88 §:n muuttamisesta
1211/2013
Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta
1210/2013
Laki työntekijän eläkelain voimaanpanolain muuttamisesta
1209/2013
Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta
1208/2013
Laki merimieseläkelain 160 §:n muuttamisesta
1207/2013
Laki yrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain 29 ja 30 §:n muuttamisesta
1206/2013
Laki Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 12 f §:n muuttamisesta
1205/2013
Laki sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta annetun lain muuttamisesta
1204/2013
Laki sairausvakuutuslain 2 luvun 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain muuttamisesta
1203/2013
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
1202/2013
Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta
1201/2013
Laki rajat ylittävästä terveydenhuollosta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.