Säädökset alkuperäisinä: 2013

450/2013
Laki meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain 10 ja 16 §:n muuttamisesta
449/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
448/2013
Laki Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
447/2013
Laki aravarajoituslain muuttamisesta
446/2013
Laki aravalainojen lainaehtojen määräaikaisesta muuttamisesta eräissä tapauksissa annetun lain muuttamisesta
445/2013
Laki sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta annetun lain muuttamisesta
444/2013
Laki maaseutuelinkeinojen valituslautakunnasta annetun lain 1 §:n 1 momentin 7 kohdan kumoamisesta
443/2013
Laki eläinlääkintähuoltolain 23 §:n muuttamisesta
442/2013
Laki rikoslain 44 luvun muuttamisesta
441/2013
Eläintautilaki
440/2013
Laki verontilityslain 3 §:n muuttamisesta
439/2013
Laki valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annetun lain 7 ja 19 §:n muuttamisesta
438/2013
Laki pakkokeinolain 10 luvun muuttamisesta
437/2013
Laki pakkokeinolain 5 a luvun muuttamisesta
436/2013
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 2 luvun 1 a §:n muuttamisesta
435/2013
Laki rikoslain muuttamisesta
434/2013
Laki toiminimilain 12 §:n muuttamisesta
433/2013
Laki prokuralain 3 §:n muuttamisesta
432/2013
Laki kaupparekisterilain muuttamisesta
431/2013
Laki yrityskiinnityslain muuttamisesta
430/2013
Laki taloudellista toimintaa harjoittavan yhdistyksen muuttamisesta osuuskunnaksi annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta
429/2013
Laki eurooppaosuuskuntalain muuttamisesta
428/2013
Laki asunto-osakeyhtiölain 19 luvun 1 §:n ja 21 luvun 2 §:n muuttamisesta
427/2013
Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain 2 ja 29 §:n muuttamisesta
426/2013
Laki maksulaitoslain muuttamisesta
425/2013
Laki talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain muuttamisesta
424/2013
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta
423/2013
Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista
422/2013
Laki osuuskuntalain voimaanpanosta
421/2013
Osuuskuntalaki  
420/2013
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenteen turvallisuusviraston maksullisista suoritteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
419/2013
Ympäristöministeriön asetus vaarallisten aineiden käytön rajoituksista sähkö- ja elektroniikkalaitteissa
418/2013
Sisäasiainministeriön päätös poliisilaitosten toimipisteiden sijaintipaikoista
417/2013
Valtioneuvoston asetus sähkön alkuperän varmentamisesta
416/2013
Valtioneuvoston asetus tilaneuvontajärjestelmän täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
415/2013
Valtioneuvoston asetus poliisilaitosten toimialueista
414/2013
Laki puutavaran mittauksesta
413/2013
Valtioneuvoston asetus laittomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamisesta Kosovon kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
412/2013
Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvistamisesta
411/2013
Verohallinnon työjärjestys
410/2013
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus rokotuksista ja tartuntatautien raskaudenaikaisesta seulonnasta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta
409/2013
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus eräiden koulumatkakustannusten laskentaperusteista
408/2013
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen liitteen 8 muuttamisesta
407/2013
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta
406/2013
Valtioneuvoston asetus kirjastoista
405/2013
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä vakavaraisuuspääomasta
404/2013
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
403/2013
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
402/2013
Valtiovarainministeriön asetus Monikulttuurisuus -juhlarahasta
401/2013
Laki Koloveden kansallispuistosta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.