Säädökset alkuperäisinä: 2013

500/2013
Laki säteilylain muuttamisesta
499/2013
Laki ydinenergialain muuttamisesta
498/2013
Laki eläinsuojelulain muuttamisesta
497/2013
Laki tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta
496/2013
Laki vaalilain muuttamisesta
495/2013
Laki eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain muuttamisesta
494/2013
Laki kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan soveltamisesta
493/2013
Laki rikoslain 44 luvun 1 §:n muuttamisesta
492/2013
Laki kosmeettisista valmisteista
491/2013
Laki uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 54 §:n muuttamisesta
490/2013
Laki tuulivoiman kompensaatioalueista
489/2013
Laki eräistä ammattikorkeakouluopinnoista annetun lain toimeenpanon edellyttämistä järjestelyistä annetun lain 6 §:n kumoamisesta
488/2013
Laki ammatillisesta opettajankoulutuksesta annetun lain kumoamisesta
487/2013
Laki yliopistolain 76 §:n muuttamisesta
486/2013
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 26 ja 48 §:n muuttamisesta
485/2013
Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta
484/2013
Laki opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain muuttamisesta
483/2013
Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta
482/2013
Laki yliopistolain 36 ja 38 §:n muuttamisesta
481/2013
Laki Euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavista valtiontakauksista annetun lain 5 §:n muuttamisesta
480/2013
Laki kielilain muuttamisesta
479/2013
Laki kuntajakolain eräiden säännösten kumoamisesta
478/2013
Laki kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
477/2013
Valtiovarainministeriön asetus valtiovarainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
476/2013
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden maakuljetusten turvallisuusneuvonantajasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
475/2013
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
474/2013
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
473/2013
Vuoden 2013 lisätalousarvio   
472/2013
Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästyskoroista
471/2013
Valtioneuvoston asetus luonnonsuojeluasetuksen muuttamisesta
470/2013
Maa- ja metsätalousministeriön asetus puutavaran virallisesta mittauksesta, valvontamittauksesta ja mittauslautakunnan käsittelystä perittävästä maksusta
469/2013
Oikeusministeriön asetus syyttäjänvirastojen palvelutoimistoista
468/2013
Oikeusministeriön asetus käräjäoikeuksien kanslioiden ja istuntopaikkojen sijainnista annetun oikeusministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta
467/2013
Valtioneuvoston asetus laivaväen asuinympäristöstä aluksella annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
466/2013
Valtioneuvoston asetus rintamasotilaseläkeasetuksen muuttamisesta
465/2013
Valtioneuvoston asetus kansaneläkelain mukaisten etuuksien maksupäivästä ja valtion osuuden maksamisesta
464/2013
Valtioneuvoston asetus aluksen miehityksestä ja laivaväen pätevyydestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
463/2013
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus ydinlaitosten ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn kuuluvista työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista
462/2013
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus ydinenergian käytön valvontaan kuuluvista työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista
461/2013
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta puutavaran mittauksen mittausmenetelmäryhmien ja mittausmenetelmien tarkemmasta sisällöstä sekä mittauslaitteiden käytöstä
460/2013
Valtioneuvoston asetus taksiliikenteen kuluttajilta perittävistä enimmäishinnoista
459/2013
Valtioneuvoston asetus joukkoliikenteen valtionavustuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta
458/2013
Valtioneuvoston asetus sikojen suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta
457/2013
Valtioneuvoston asetus puutavaranmittauksen neuvottelukunnasta
456/2013
Valtioneuvoston asetus museoista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
455/2013
Valtioneuvoston asetus valtiovarainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 5 §:n muuttamisesta
454/2013
Valtioneuvoston asetus syyttäjälaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
453/2013
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eräistä raha-automaattiavustuksiin sovellettavista määräajoista ja tilintarkastajan raportin muodosta
452/2013
Valtioneuvoston asetus metsästyslaissa säädetyistä poikkeusluvista
451/2013
Valtioneuvoston asetus kalastusasetuksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.